Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) arbetar för att höja den vetenskapliga kompetensen i regionen genom att genomföra, stimulera och stödja kliniska, patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår forskning syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. UFC:s akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning.

Vår verksamhet

Drygt 80 personer är knutna till UFC varav ett fyrtiotal personer är disputerade. Ett tjugotal doktorander har på sin forskningstid sin huvudsakliga arbetsplats förlagd till UFC.

På UFC möts forskare från olika professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, folkhälsovetare och hälsoekonomer. Det skapar goda förutsättningar för samarbeten över professionsgränser. De flesta forskare vid UFC delar sin tid mellan klinik och forskning. Att forskarna finns kvar i den kliniska verksamheten innebär att kliniska frågeställningar lättare kan fångas upp, och att ny kunskap enklare kan återföras till verksamheterna. 

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt i Region Örebro läns projektdatabas (Researchweb). Där kan du söka på ämnesområde eller som fritext.

Personal vid UFC

Verksamhetschef

Kristina Arnrup, tfn 019-602 58 90, e-post till Kristina Arnrup

Administrativ personal

Ann-Chatrin Stellin (Chefssekreterare), tfn 019-602 58 41, e-post till Ann-Chatrin Stellin

Linda Durnell (Forskningssekreterare), tfn 019-602 58 76, e-post till Linda Durnell

Linda Kirrander (Forskningssekreterare), tfn 019-602 77 06, e-post till Linda Kirrander

Åsa Lundberg (FoU-administratör), tfn 019-602 07 72, e-post till Åsa Lundberg

Daniel Pichler (Forskningssekreterare), tfn 019-602 57 84, e-post till Daniel Pichler

Forskningssjuksköterska

Ulrika Hylén, e-post till Ulrika Hylén

Hälsoekonomer

Jasmine Fridljung, tfn 019-602 07 79, e-post till Jasmine Fridljung

Lars Hagberg, tfn 019-602 70 58, e-post till Lars Hagberg

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Anna Philipson, tfn 019-602 74 91, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-602 71 81, e-post till Linda Ryen

Professorer & adjungerade/affilierade professorer

Susanne Bejerot, e-post till Susanne Bejerot

Ingemar Engström, e-post till Ingemar Engström

Liselotte Hermansson, tfn 019-6025897, e-post till Liselotte Hermansson

Lars-Olov Lundqvist, tfn 019-6025819, e-post till Lars-Olov Lundqvist

Margareta Möller, tfn 070-5898112, e-post till Margareta Möller

Agneta Schröder, tfn 019-6025879, e-post till Agneta Schröder

 

Docenter

Sanna Aila Gustafsson, e-post till Sanna Aila Gustafsson

Agneta Anderzén Carlsson, tfn 019-6025846, e-post till Agneta Anderzén Carlsson

Kristina Arnrup, tfn 019-6025890, e-post till Kristina Arnrup

Peter Appelros, e-post till Peter Appelros

Lars Hagberg, tfn 019-6027058, e-post till Lars Hagberg

Gustav Jarl, tfn 019-6025875, e-post till Gustav Jarl

Jan Karlsson, tfn 019-6025885, e-post till Jan Karlsson

Lars Kjellin, tfn 019-6025883, e-post till Lars Kjellin

Maria Lodefalk, e-post till Maria Lodefalk

Michiel van Nieuwenhoven, tfn 019-6027702, e-post till Michiel van Nieuwenhoven

Ylva Nilsagård, e-post till Ylva Nilsagård

Axel Nordenskjöld, e-post till Axel Nordenskjöld

Emma Ohlsson Nevo, tfn 019-6025843, e-post till Emma Ohlsson Nevo

Eva Rask, e-post till Eva Rask

Tabita Sellin Jönsson, e-post till Tabita Sellin Jönsson

Mia Svantesson Sandberg, tfn 019-6025847, e-post till Mia Svantesson Sandberg

Fredrik Söderqvist, tfn 076-0984679, e-post till Fredrik Söderqvist

Elisabeth Westerdahl, e-post till Elisabeth Westerdahl

 

Doktorer

Ahmed Amer, e-post till Ahmed Amer

Mialinn Arvidsson Lindvall, tfn 019-6025895, e-post till Mialinn Arvidsson Lindvall

Anna Duberg, tfn 019-6025888, e-post till Anna Duberg

Marie Elwin, e-post till Marie Elwin

Martin Eriksson Crommert, tfn 019-6025785, e-post till Martin Eriksson Crommert

Maria Fogelkvist, e-post till Maria Fogelkvist

Mikko Hellgren, e-post till Mikko Hellgren

Stefan Jansson, tfn 019-6025789, e-post till Stefan Jansson

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Kjerstin Larsson, tfn 019-6025880, e-post till Kjerstin Larsson

Kajsa Lidström Holmqvist, tfn 019-6025789, e-post till Kajsa Lidström Holmqvist

Katarina Lindstedt, tfn 019-6022855, e-post till Katarina Lindstedt

Marie Matérne, tfn 019-6026266, e-post till Marie Matérne

Emma Nilsing Strid, tfn 019-6025788, e-post till Emma Nilsing Strid

Kerstin Neander, e-post till Kerstin Neander

Veikko Pelto-Piri, e-post till Veikko Pelto-Piri

Anna Philipson, tfn 019-6027491, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-6027181, e-post till Linda Ryen

Ninos Samano, e-post till Ninos Samano

Fides Schückher, e-post till Fides Schückher

Reidun Stenberg, tfn 019-6025887, e-post till Reidun Stenberg

Ann-Sofie Sundqvist, tfn 019-6020987, e-post till Ann-Sofie Sundqvist

Moa Wahlqvist, e-post till Moa Wahlqvist

Camilla Warnicke, tfn 019-6025894, e-post till Camilla Warnicke

Cathrine Widehammar, e-post till Cathrine Widehammar

Camilla Wistrand, tfn 019-6025895, e-post till Camilla Wistrand

Ann-Britt Zakrisson, e-post till Ann-Britt Zakrisson

Samarbeten

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) samarbetar i stor utsträckning med olika kliniker vid universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet. Samarbete med andra sjukhus och universitet samt kommuner i Sverige och utomlands förekommer också i varierande utsträckning.

Ett exempel på vårt samarbete med Örebro universitet och kommunerna i Örebro län är samverkansstrukturen "Forum 2.0" som avser forskning, implementering av ny kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldreområdet. Mer information om "Forum 2.0" finns här.

 

Stöd till dig som forskar

Under rubriken infrastruktur kan du läsa om det stöd som finns för dig som forskar. På den här sidan har vi listat forskningens hela utbud av stöd från A-Ö.

Utbudet av stöd som Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) kan erbjuda är exempelvis:

 

Forskningsseminarier

Vid UFC, Institutionen för hälsovetenskaper (HV) och Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) hålls forskningsseminarier av doktorander och forskare från såväl Örebro universitet som Region Örebro län.

 

Syftet med forskningsseminarierna är att främja forskarutbildningen, forskningen och kollegialt utbyte. Två huvudtyper av forskningsseminarier arrangeras vid UFC:

 • Granskningsseminarier - Vilket är seminarier där manuskript presenteras och diskuteras (t.ex. traditionella manus- och kappaseminarium. Seminarierna kan också användas för diskussioner kring ett forskningsprojekt, såsom ansökningar om forskningsmedel samt presentationer vid vetenskapliga kongresser). 
 • Temaseminarier/temaserier - Vilket är ett eller flera seminarier som kan ägnas åt föreläsningar/metodkunskap/ämnesfördjupning.

 

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Vissa temaseminarier kan även ha en snävare eller bredare målgrupp. Vanligtvis krävs föranmälan till seminarierna, helst senast åtta dagar före seminariet. Om seminariet har ett begränsat antal platser gäller först till kvarn. I regel hålls seminarierna i S-huset eller på distans.

Vill du boka en befintlig seminarietid?

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Uppge vilket tillfälle det avser, typ av seminarium, manusets titel samt granskare. Ordförande finns redan utsedd enligt schema, meddela om du vill utse en ordförande själv eller inte behöver ha någon ordförande vid seminariet. Skicka sedan aktuellt material (t.ex. manus) senast en vecka (helst 10 dagar) före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda. Seminarieadministratören vidarebefordrar materialet till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande.

 

Vill du föreslå egen seminarietid?

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Föreslå datum och tid. Uppge typ av seminarium, manusets titel, granskare och förslag på ordförande samt om du behöver hjälp med att boka en lokal för seminariet. Skicka sedan aktuellt manus senast en vecka (helst 10 dagar) före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda. Seminarieadministratören vidarebefordrar materialet till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande.

 

Information om annonsering av seminariet

Planerat seminarium kommer att annonseras på följande sätt:
- här på UFC:s hemsida,
- UFC:s Facebook-sida,
- via sändlista (e-post) till forskare och doktorander knutna till UFC,
- den interna kalendern
- den externa kalendern för forskningsseminarier
- i Region Örebro läns nyhetsbrev ”Angeläget” samt
- på de informationsskärmar som finns i S-huset.

Information om seminariet skickas även till Institutionen för hälsovetenskaper eller Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Om annan annonsering önskas får den som håller i seminariet själv ordna detta.

Inga lediga seminarietider finns kvar under våren 2022. Tider för hösten 2022 publiceras vid ett senare tillfälle.

Hör av dig till UFC:s funktionsbrevlåda om du önskar boka en egen seminarietid. 

Anmäl dig till samtliga seminarier här!

 

Maj

 • Tisdag den 10/5, kl 10:00-12:00. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Manusseminarium: Experiences of an intervention with dance and yoga  for young girls with functional abdominal pain disorders (FAPD); an interview study.
  Presentatör: Sofie Högström (doktorand)
  Granskare: Agneta Anderzén Carlsson (docent), Anette Granberg (doktorand)
  Ordförande: Mats Eriksson (professor)

 • Torsdag den 19/5, kl 10:00-12:00. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Manusseminarium: Translation, adaption, and validation of the instrument Children and young people – patient reported experience measures (CYP-PREM) into a Swedish context
  Presentatör: Anna Nordlind (doktorand)
  Granskare: Kajsa Lidström Holmqvist (med.dr.), Susann Arnell (doktorand)
  Ordförande: Emma Ohlsson Nevo (docent)

 • Torsdag den 19/5, kl 15:00-16:30. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Manusseminarium: Physical functioning post COVID-19 and the process of recovery – A mixed method study
  Presentatör: Avin Tofiq, forskar-AT
  Granskare: Karin Hugelius (med.dr.), Anna Drakenberg (doktorand)
  Ordförande: Agneta Schröder (aff. professor)

 • Onsdag 25/5, kl 13:00-15:00. Konferensrum Professorn (S-huset, UFC, vån 2)/ZOOM.
  Manusseminarium: Physical activity before and after bariatric surgery
  Presentatör: Annika Imhagen (doktorand)
  Granskare: Marcus Jonsson (med.dr.), Marije Galavazi (doktorand)
  Ordförande: Fredrik Söderqvist (docent)


Juni

 • Onsdag den 8/6, kl 10:00-12:00. Konferensrum Professorn (S-huset, UFC, vån 2)/distans.
  Slutseminarium: Patient participation and quality of forensic psychiatric care
  Presentatör: Mikael Selvin (doktorand)
  Granskare: Ingemar Engström (aff. professor), Gustav Jarl (docent), Veikko Pelto-Piri (med.dr.), Anna Philipson (med.dr.), Erik Höglund (doktorand), Ulrika Hylén (doktorand),
  Ordförande: Agneta Anderzén Carlsson (docent)

 • Torsdag den 9/6, kl 14:00-16:00. Konferensrum Studenten/Datasalen (S-huset, källarvån).
  Temaseminarium: Folkhälsa II – mer om folkhälsovetenskaplig forskning och den orättvisa hälsan
  1) Inledning 
  Fredrik Söderqvist, docent, forskningsledare Folkhälsa
  2) Att stärka förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet: Lärdomar och resultat från Folkhälsopilot Stockholm
  Camilla Pettersson, fil dr och utvecklingsledare vid Välfärd och folkhälsa
  3) Så mäter och följer Region Örebro län ungdomars liv och hälsa  
  Linda Bååk, analytiker vid Staben Hållbar utveckling
  4) Ungas psykiska hälsa – utmaningar och möjligheter
  Lena Uvhagen, doktorand

Utbildningar

Det största utbildningsuppdraget för UFC:s disputerade medarbetare är handledning av framför allt forskarstuderande på doktorandnivå men även magister/masternivå. Även doktoranderna handleder magisterarbeten (efter godkänd halvtid) eller uppsatser på grundutbildningsnivå. 


Nedan finns utbildningar som är knutna till UFC.

Målgrupp för kursen är ST-läkare inom Region Örebro län. I mån av plats antas även ST-läkare från andra regioner.

Antagning

Kursen går endast på hösten varje år. Totalt antas 26 personer till varje kurstillfälle. Vid ordinarie antagning till kursen är det inte först-till-kvarn-principen som gäller utan kursledningen beaktar hur långt kvar alla anmälda har på sin ST-utbildning (de som har kortast tid kvar prioriteras). Vid för få sökande kan kursen komma att ställas in.

Kursanmälan

Ordinarie anmälningsförfarande har stängt den 31 mars 2022. Det finns dock fortfarande en plats kvar till höstens kurs, du kan anmäla dig i efterhand:

Anmäl dig i efterhand till kursen (HT 2022) här!

Vid sen anmälan sker löpande antagning och först-till-kvarn-principen gäller. Om det inte finns några lediga platser kvar på kursen kan du ändå anmäla ditt intresse, du hamnar då på vår reservlista (ifall platser uppkommer vid avhopp).

Lärandemål

Kursen bidrar till att deltagarna kan:

 • tillämpa medicinskt vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer
 • kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information
 • ta ett ansvar för att medicinsk vetenskaplig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjukvården.

Delmål som omfattas

SOSFS 2015:8 - delmål a5 gällande kurs i medicinsk vetenskap.

image7asin.png


HSLF-FS 2021:8 - delmål STa3 avseende medicinsk vetenskap

Kursen styrker kompetenskraven enligt delmål STa3 och rekommenderas för alla ST-läkare inom Region Örebro län trots att formellt krav på kursintyg inte finns i 2021 års förordning. Regionen rekommenderar även att ST-läkare som utbildas enligt HSLF-FS 2021:8 ska ges möjlighet att genomföra ett individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Rekommendationen grundar sig på att specialisering som läkare förutsätter god teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens och att möjlighet till fördjupning inom medicinsk vetenskap på ST-nivå bör därför bevaras. Tillgodoräknande av tidigare skriftligt arbete sker enligt samma principer som tillämpas för ST enligt SOFS 2015:8 (se nedan).

Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

ST-läkare som tjänstgör enligt SOFS 2015:8, och som inte redan har utfört ett skriftligt vetenskapligt arbete som godkänts av ST-handledare, kan under kursen genomföra ett självständigt arbete i form av en litteraturstudie som redovisas genom en skriftlig rapport och muntligt presentation vid ett seminarium. Om du väljer att inte skriva ett vetenskapligt arbete under kursen så skriver du ditt vetenskapliga arbete när du själv har möjlighet och får då handledning av din kliniska handledare, handledning sker då ej från UFC. Vi rekommenderar därför starkt att du som inte har ett vetenskapligt arbete sedan tidigare genomför detta som ett moment under kursen.

ST-läkare som tjänstgör enligt HSLF-FS 2021:8, erbjuds samma möjlighet till självständigt arbete i form av litteraturstudie under kursen.

Tillgodoräknande av tidigare skriftligt arbete eller kurs

ST-läkare som gjort ett vetenskapligt arbete (mastersnivå 30 hp) under grundutbildningen kan tillgodoräkna sig detta enligt Socialstyrelsen. Även andra vetenskapliga arbeten av motsvarande omfattning som utförts efter läkarexamen kan vara aktuella att tillgodoräkna. Kurs inom medicinsk vetenskap som genomförts efter läkarexamen kan också vara aktuell för tillgodoräknande.

ST-handledaren ansvarar för att bedöma om ett tidigare arbete eller kurs uppfyller kraven. ST-handledaren ansvarar också för att utfärda detta intyg. Om handledaren önskar stöd i att bedöma den vetenskapliga kvalitén och omfattningen kan kursledning på UFC hjälpa till med detta.

Som kursdeltagare är man välkommen att delta i alla kursmoment oavsett om man har ett tidigare skriftligt arbete tillgodoräknat. Kursen erbjuder möjlighet att fördjupa och aktualisera sina kunskaper i att söka relevant litteratur och kan vara en god förberedelse inför fortsatt forskning.

Intyg

SOSFS 2015:8

Kursens utformning och längd

Kursen inleds med en obligatorisk informationsträff för alla den 11 maj (kl 13:00-16:30). Själva kursen startar den 12 september, se mer information nedan.


För dig som inte  ska skriva en rapport

Omfattningen på kursen är totalt 7 heldagar under höstterminen och en halvdag i maj för de deltagare som väljer att inte skriva en rapport (litteraturstudie). Obligatorisk undervisning är förlagd till veckorna 37 och 40.


För dig som ska skriva en rapport

Omfattningen på kursen är 20 heldagar under höstterminen och en halvdag i maj för de deltagare som väljer att skriva en rapport (litteraturstudie). 

 • Obligatorisk undervisning är förlagd till veckorna 37 och 40.
 • Obligatoriska handledarträffar är även förlagda till vecka 45, då det även finns tid för eget rapportarbete.
 • Därutöver tillkommer 4 dagars studietid för eget rapportarbete vilka i huvudsak bör förläggas i oktober och/eller november.
 • Rapporten ska presenteras på det obligatoriska slutseminariet den 12 december. Det är viktigt att den egna studietiden planeras så att inlämning av rapporten kan ske i god tid innan slutseminariet. 

Pedagogik

Kursen bygger på problembaserat lärande i grupp samt föreläsningar. Självständigt arbete kan ingå i form av en litteraturstudie som redovisas genom en skriftlig rapport och muntligt presentation vid ett seminarium. Undervisningspråket på kursen är svenska.

Kunskapskontroll/examination

 • Närvaro vid obligatorisk undervisning
 • Godkänd litteraturstudie som redovisats vid slutseminarium

Kursort

Kursen hålls på universitetssjukhusområdet i Örebro eller på distans, se aktuellt schema för kursen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Örebro län. Vid avbokning efter den 1 augusti 2022 kan dock aktuell verksamhet komma att debiteras 7500 kronor.

Externa deltagare faktureras 21 000 kronor före kursstart.

Kontaktinformation

Ann-Sofie Sundqvist

Kursansvarig

Daniel Pichler

Kursadministratör

Denna kurs anordnas av Örebro universitet. Se mer information på universitets hemsida.

Arrangemang

Är du intresserad av att forska inom kommunal vård- och omsorg med inriktning Äldre?

Samverkansforum Äldre bjuder in personer som arbetar i kommunal vård och omsorg i Örebro län till en eftermiddag där man får möjlighet att träffa forskare från regionen och universitetet.

Utgångspunkten är en strategisk satsning och en kommande utlysning av medel för doktorander inom de kommunala verksamheterna. Syftet med träffen är att skapa kontakt mellan potentiella handledare och potentiella doktorander och andra forskningsintresserade medarbetare. Vi välkomnar även personer i ledningsfunktion.

Under eftermiddagen presenteras olika projektidéer och möjlighet ges att diskutera med forskare.

Till vilka riktar sig informationsträffen?

Informationsträffen riktar sig till dig som:

 • arbetar inom kommunal vård och omsorg och har avslutade eller pågående magisterstudier
 • är forskare med intresse att åta dig handledning av potentiella doktorander inom området Äldre
 • har ledningsuppdrag inom kommunal vård och omsorg

Datum & plats

Informationsträffen äger rum den 17 maj (kl 15:00 – 18:00), se fullständigt program nedan. Enklare förtäring kommer att erbjudas.

Lokal för informationsträffen är på universitetssjukhusområdet i Örebro, M-huset, konferensrummen Sottern och Unden.

Anmälan

Anmäl dig till informationsträffen den 17 maj här!

Anmäl dig senast den 3 maj.

Fullständigt program

Tid Ämne/aktivitet Presentatör
15:00-15:15 En strategisk satsning

Mats G Karlsson (områdeschef Forskning och utbildning, Region Örebro län),

Ingmar Ångman (områdeschef Regional utveckling - välfärd och folkhälsa, Region Örebro län)

15:15-15:30 Att vara doktorand Anna Philipson (med.dr., hälsoekonom, forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län)
15:30-15:45 Paus och enkel förtäring  
15:45-15:52 Fysisk utemiljö och utevistelse som främjar hälsa för äldre personer som bor i ordinärt boende

Cecilia Pettersson (docent, leg arbetsterapeut, Inst. för hälsovetenskaper, ORU)

15:53-16:00 DepActive - Beteendeaktivering för att minska depression hos äldre

Maria Hälleberg Nyman (docent, leg sjuksköterska, studierektor forskarutbildningen Inst. för hälsovetenskaper, ORU + forskningsledare Äldre, RÖL fr.o.m. aug)

16:01-16:08 Psykosociala aspekter av åldrande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Marie Matèrne (med.dr., leg hälso- och sjukvårdskurator, forskningshandledare RÖL)

 

16:09-16:16 Kan en förändrad kost eller kosttillskott förbättra maghälsan hos äldre personer? Ida Schoultz (docent, leg. biomedicinsk analytiker, Inst. för medicinska vetenskaper, ORU)
16:17-16:24 Akuta insatser och transporter till akutsjukhus av patienter som får palliativ vård på vård- och omsorgsboenden Elisabeth Bergdahl (med.dr., leg. sjuksköterska, Inst. för hälsovetenskaper, ORU)
16:25-16:37 Förekomst av trycksår och trycksårsförebyggande åtgärder vid vård av äldre personer i livets slutskede Karin Falk Brynhildsen (med.dr., leg sjuksköterska, Inst. för hälso och vårdvetenskap, ORU)
16:38-16:45 Kan en digital vårdassistent och etikronder sänka stressen och förbättra omsorgen? Mia Svantesson Sandberg (docent, leg. sjuksköterska, forskningshandledare, RÖL)
16:50-17:30 ”Speed-dating” Diskutera direkt med forskarna
17:35-17:50 Forskningsfrågor ur praktiken

Annika Roman (förvaltningschef vård och omsorg, Örebro kommun),

Gabriella Müller Prabin (socialchef, Kumla kommun)

17:50-18:00 Vad händer nu? Kristina Arnrup (verksamhetschef, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län)

 

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda - Samverkansforum Äldre

Forskningsbokslut och publikationer

I vår projektdatabas samlar vi information om de projekt, studier och kliniska prövningar som pågår i vår verksamhet. Varje år sammanställer vi ett forskningsbokslut som innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer. 

Här hittar du våra publikationer och pågående projekt.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda/Telefon

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 mars 2022