Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Upptäck-sök-dansa!

Satsningen Upptäck-Sök-Dansa! låter eleverna upptäcka dans som konstform.

När kan vi vara med?

Upptäck-Sök-Dansa! är pausat under vårterminen 2021 men återkommer under hösten 2021. Välkommen med din intresseanmälan genom att skicka ett e-postmeddelande till Mia Eklund.

Vad är Upptäck-Sök-Dansa?

Tillsammans med en danslärare får eleverna under cirka fem lektioner (antalet lektioner kan variera) utforska, se och själva skapa dans. Du som lärare erbjuds en introduktion i arbetet med dans i skolan.

För vem passar Upptäck, sök, dansa?

Den passar för dig som arbetar i grundskolans årskurs 1-3.

Lärare och lokal

Danslärare under 2021 är Linnea Törnblom. Tillgång till idrottshall eller annan stor lokal behövs.

Avgift

Kostnaden är 2000 kronor per klass. Vid stora klasser kan gruppen behöva delas varvid priset ändras.

Danssatsningen finansieras och subventioneras av Dans i Örebro län/Region Örebro län.

Kontakter

Mia Eklund

Utvecklingsledare - dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021