Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vi söker en danskonstnär till feriepraktik 2021

Dans i Örebro län/Region Örebro län söker en danskonstnär till 2021 års feriepraktik för unga dansare i länet. Feriepraktiken ska ge unga dansare inblick i yrkeslivet som dansare genom mötet med en yrkesverksam danskonstnär. Under 2021 påverkas feriepraktiken för unga dansare av pandemin. Arbetet kommer både att genomföras digitalt (via Zoom) men också med fysiska träffar, där du träffar feriepraktikanterna och dansar utomhus i Stadsparken, Örebro. Målet är att arbeta fram en digital dansföreställning/dansfilm som ska inspirera länets unga danspublik och som kan spridas via digitala plattformar.

Det här ska finnas med i din ansökan

  • CV med utbildningar och arbetslivserfarenhet
  • En tydlig konstnärlig idé till digital dansföreställning/dansfilm. Idén ska även beskriva arbetet med att inkludera feriepraktikanterna i eget skapande.

Vem kan söka?

Sökande danskonstnär ska ha en avslutad dans-, koreograf-, eller danspedagogutbildning och vara verksam i sin profession.

Prioriteringar och urvalsprocess

Danskonstnärer som är boende eller på annat sätt har kopplingar till Örebro län samt har tidigare erfarenhet av att undervisa digitalt prioriteras i urvalsprocessen.

Det är utvecklingsledare hos Dans i Örebro län som tillsammans med en referensgrupp av unga dansare från länet som gör urvalet. Dans i Örebro län strävar i sitt utvecklingsarbete efter en bredare representation vad gäller etnisk bakgrund och dansstilar.

Arbetet med feriepraktiken

Antalet praktikanter kan variera mellan 8-12 stycken.

Du som danskonstnär väljer ut dina feriepraktikanter i samråd med Dans i Örebro läns utvecklingsledare utifrån inkomna ansökningar samt filmade danssolon.

Under feriepraktikperioden ansvarar du för feriepraktikanternas arbete och leder såväl uppvärmningsklass som det koreografiska arbetet utifrån din konstnärliga idé.

Arbetsperiod

Förarbete med urval av feriepraktikanter görs i mars.

Feriepraktiken genomförs på vardagar mellan 18 juni–9 juli 2021. Det vill säga vecka 24 (fredag), vecka 25 (måndag–torsdag), 26 (måndag–fredag) samt vecka 27 (måndag–fredag).

Ersättning

Ersättning enligt överenskommelse, utbetalning endast via faktura.

Kontakter

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2021