Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vuxenhabiliteringen Afasihuset

Telefonnummer

076-021 17 18

Besöksadress

Afasihuset Järntorgsgatan 12, 1 tr 703 61 Örebro

Afasihuset är en gruppverksamhet för dig som är vuxen med afasi i Örebro län. Du ska ha behov av fortsatt kommunikativ, språklig, kognitiv och psykosocial träning efter avslutad akut hälso- och sjukvård och rehabilitering på sjukhus.

Afasihuset drivs av Afasiföreningen i Örebro län och finansieras av Region Örebro län och Örebro kommun.

För mer information, kontakta Afasihuset