Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Upplevelsen

Besöksadress

Upplevelsen, Vuxenhabiliteringen, Folkungagatan 33, Karlahuset, Bottenvåningen, Orange Entré.

Upplevelsen är ett centrum för anpassad sinnesstimulering. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna. Här erbjuder vi en annorlunda miljö som lockar till aktivitet, kommunikation, samspel och avslappning.

Vi erbjuder dig

  • Elva olika rum/miljöer där du får uppleva bland annat färg, form, musik och vibrationer
  • Ett aktivitetsrum med studsmatta, gungor och olika hinderbanor för att utmana muskel- och balanssinnet
  • Vita och mörka rum med vattensängar. Här kan du få "känna" musiken och titta på bildspel
  • Bollhav för stimulans av känsel
  • En annorlunda miljö som lockar till kommunikation, samspel och avslappning
  • Möjlighet till behandling och träning utifrån dina behov
  • Tillgång till Karla trädgård - en terapiträdgård

Remiss till Upplevelsen

Du behöver remiss från ditt team på Barn- och ungdomshabiliteringen eller Vuxenhabiliteringen för att komma till Upplevelsen.