Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Brukarråd

Brukarrådet på Vuxenhabiliteringen träffas 4 gånger per år för ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring verksamhetens aktuella frågor.

Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer som finns för brukarråden inom habilitering och hjälpmedel.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juni 2022