Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Informationsmaterial

Här kan du beställa eller ladda ner broschyrer, böcker och annat tryckt material och se på film.

"Att få vara den man är..." är framtaget av Angeline Ljungkvist (logoped) och Britt-Marie Hallberg (arbetsterapeut), Vuxenhabiliteringen, Habilitering och hjälpmedel, Region Örebro län.

Materialet är tänkt att användas till personer med omfattande kommunikationssvårigheter och fungerar som en informationsbank, ett språkrör eller som ett redskap i kommunikationen med sin omgivning.

Materialet består av en pärm med en informationsskrift, en manual och stommen till en berättelse om en människas liv.

"Att få vara den man är" är tänkt som ett stöd för kommunikation med människor i omgivningen.

Att få bli sedd och bekräftad för den men är, är viktigt för oss alla!

För den som har en funktionsnedsättning gällande kommunikationsförmåga och/eller minne kan det vara svårt att själv berätta om vem man är, vad man vill, tycker och tänker.

Materialet ”Att få vara den man är” byggs upp som en informationsbank kring individen och kan fungera som ett språkrör och ett redskap för kommunikation på individens egna villkor.

Du kan skriva ut materialet från vår hemsida:
Klicka på pdf-länkarna här nedan och skriv ut själv på din skrivare.

Läs och skriv gärna ut PDF-filen "Att få vara den man är - INFO" som förklarar vad materialet är tänkt för och hur du kan arbeta med det!

Pdf-filerna är upplagda i kronologisk ordning så som pärmen är uppbyggd. Pdf-filen med rubriksidor är 26 sidor lång med 1 rubrik per sida och är tänkt som arbetsmaterial.

För övriga frågor, ta gärna kontakt med oss via 1177.se-tjänsten.

För utskrift klicka här nedan:

Här kan du ladda ner eller beställa våra broschyrer:

Om du inte har möjlighet att ladda ner broschyrerna kan de beställas på telefon 019 - 602 94 00.

 

Här hittar du bildbroschyrer om våra entréer för att lättare hitta till oss.

Örebro-entréer:

Länsdelarnas entréer:

Om du inte har möjlighet att ladda ner broschyrerna kan de beställas på telefon 019 - 602 94 00.

Vuxenhabiliteringen har tagit fram broschyr för personal inom hälso- och sjukvård, myndigheter, kommunala verksamheter, privata verksamheter, anhöriga och för den som är nyfiken.

Materialet har sammanställts med hjälp av arbetsterapeut Josefine Glansk och kurator Therés Lindin.

Du får information och kunskap samt tips på strategier och verktyg i hur du kan bemöta och underlätta ditt möte/kontakt med personer med IF.

Broschyren och filmerna har ett ”inifrånperspektiv” och belyser vilka praktiska vardagliga begränsningar som är vanliga för personer med IF. Materialet sammanställdes 2019-2020.

Broschyr

Filmer

Filmerna har gjorts av Referensgruppen. Gruppen består idag av 8 deltagare som är språkrör för hur det är att leva med IF.

Film 1 – Läsa och Skriva

Film 2 - Pengar

Film 3 – Tid

Film 4 – Kallelser, Kommunikation och Möten

Film 5 – Kontakt med myndigheter och vården och Få hjälp

Film 6 – Vad är viktigast att personal tänker på

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 juni 2022