Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Dans i Örebro län

 

Två dansande personer gör rörelser med armarna tillsammans.
Foto: Hans Finckh

 

Dans i Örebro län – professionellt samt dansfrämjande uppdrag 

 
Utvecklingsledaren för den professionella dansen har Region Örebro län som huvudman och har i uppdrag att stärka och utveckla den sceniska dansen och dess infrastruktur i regionen. För att nå detta ska utvecklingsledaren samverka med parter såsom länets kommuner, regionala kulturinstitutioner med flera.

Några viktiga frågor är marknadsföringen av dans i länet, samordning av resurser, samt utformandet av en lämplig dansstudio/dansscen att använda till residens, gästspel, proffsklassverksamhet med mera. Att nå barn och unga med professionell dans i hela länet är också ett viktigt uppdrag för utvecklingsledaren.

Utvecklingsledaren för dansfrämjandet har Region Örebro län som huvudman och är en resurs för både amatörer och professionella. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och via danskunskapande projekt arbetar utvecklingsledaren med att implementera dans i förskola och skola. I arbetet ingår att stärka den professionella dansen via förmedlande och arrangerande av en utbudsdag i samarbete med länets kulturkonsulentnätverk.

Utvecklingsledaren ansvarar för Region Örebro läns feriepraktik för unga dansare. I arbetet ingår också att möjliggöra fortbildningsinsatser och olika samarrangemang. Utvecklingsledaren arbetar även med barn och ungas fritid. Nytt för 2017 är förmedlandet av arrangemangsstöd för dans vars syfte att stärka det lokala danslivet och bredda utbudet av dansrelaterade projekt. 

Utvecklingsledaren är med i den nationella föreningen Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling-SRD, föreningen som samlar Sveriges danskonsulenter/utvecklare. Föreningens syfte är att främja danskonsulentverksamheternas intressen och arbeta med information, opinionsbildning och andra gemensamma frågor kring danskonsten.


Från och med den 1 juli, 2017 finns två tillsvidareanställda utvecklingsledare för dans. Tjänsten på 50 % innehas av Johanna Ström och har inriktning mot professionell dans. Johanna ansvarar för utvecklingen av dansresidens, gästspel och turnéslinga med professionell dans till förskola och skola i Örebro län.

Mia Eklund arbetar 100 %  med dansfrämjandeuppdraget mot amatörer och professionella. Mia ansvarar för fortbildningsinsatser, dans i förskola och skola samt ungas fritid, feriepraktik, dansfrämjandestöd med mera.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 september 2019

Innehållsansvarig: Mia Eklund

Publicerad av Johanna Ström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/dans

Kontakt

Mia Eklund
Utvecklingsledare - dans (dansfrämjande)
019-602 72 57
0721-42 01 20

Johanna Ström
Utvecklingsledare - dans (professionell)
019-602 72 57
0705-82 63 48

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev från Dans i Örebro län
Tidigare nyhetsbrev