Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fördjupad utbildning i allmäntandvård för tandläkare - Certifieringsutbildning

Utbildningen genomförs som klinisk tjänstgöring under handledning vid en allmäntandvårdsklinik i Örebro län under minst 3 år och har examinationskrav motsvarande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS (M) 1993:4 avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare.

Folktandvården Region Örebro län föreskriver i dokumentet ”Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård” med bilaga av målbeskrivningar utbildningskrav för att erhålla certifierad allmäntandvårdskompetens.

Utbildningen som pågår under en treårsperiod, sker i nära samarbete med ST-utbildningen vid Odontologiska utbildningsenheten.

Din utbildning till certifierad allmäntandvårdkompetens och övertandläkare i allmäntandvård sker genom praktisk tjänstgöring under handledning. I utbildningen ingår också en kompletterande teoretisk del bestående av föreläsningar, seminarieverksamhet, studie av läroböcker och vetenskapliga tidskrifter samt ett individuellt anpassat deltagande i kursverksamhet.

Sökande som vill erhålla certifierad allmäntandvårdskompetens inom Region Örebro län skall vara tandläkare och ha utövat allmän tandläkarpraktik under minst två år efter legitimation som tandläkare.

Vill du veta mer kan du kontakta:


Övertandläkare Maria Holmgren
E-post: Maria Holmgren

Studierektor Farhan Bazargani
E-post: Farhan Bazargani


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 januari 2015

Innehållsansvarig: Farhan Bazargani

Publicerad av Cecilia Östring

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ftv/certifiering