Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Information angående coronavirus (covid-19)

Om du känner dig sjuk, har hosta, feber, halsont eller snuva:
Kom inte till kliniken!
Du kan omboka din tid genom våra e-tjänster eller på telefon.
Vissa tider kan det vara svårt att nå oss på telefon så använd i första hand våra e-tjänster.

Max en anhörig/ledsagare per patient

För att begränsa risken för smittspridning får max en person följa med dig in på kliniken.


Information about coronavirus (covid-19)

If you feel ill or have a cough, fever, sore throat or runny nose:
Do not visit the clinic!
You can rebook your appointment through our e-services or by phone.
At certain times, it can be difficult to reach us by phone. Then please use our e-services instead.

Maximum one relative/accompanyingperson per patient

To limit the risk of spreading infection, a maximum of one person may accompany you to the clinic.


Tillfälligt ändrade regler för sena återbud

På grund av coronaviruset (covid-19) har vi tillfälligt ändrat våra regler för sent återbud. Du behöver inte betala om du avbokar mindre än 24 timmar innan besöket.


Tandvård och riskgrupper


Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som tillhör en riskgrupp begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjlig, eftersom det finns en risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid coronavirus (covid-19).

Om du tillhör en riskgrupp rekommenderar vi dig att du avbokar din tid. Kontakta din klinik och skjut upp ditt besök.

Riskgrupper enligt Socialstyrelsen:

 • 70 år eller äldre
 • Aktiv cancersjukdom eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom
  (ej hormonell tilläggsbehandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna:
  - hjärt-kärlsjukdom (kärl-kramp, hjärtsvikt, stroke)
  - högt blodtryck
  - diabetes med komplikationer
  - kronisk njursjukdom och njursvikt
  - kronisk lungsjukdom (annan än astma)
  - kronisk leversjukdom
 • Fetma (BMI 40 och över)
 • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid coronavirus (covid-19)

Information till allmänheten från Region Örebro län om coronaviruset

Information från Folkhälsomyndigheten för dig som är 70 år eller äldre


Akuttandvård eller besvär

Om du behöver akuttandvård eller får andra besvär från munnen, ska du kontakta din klinik.
Vänta inte med att söka hjälp!

Om din vanliga klinik inte kan ta emot dig är du välkommen att ringa Folktandvårdens jourklinik på telefon 019-602 38 00.
Kliniken är öppen alla dagar, även helger och storhelger.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 juni 2020

Innehållsansvarig: Cecilia Pierre Tallroth