Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fördjupad utbildning i allmäntandvård för tandläkare - Certifieringsutbildning

I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen godkänd specialitet inom allmäntandvård. Därmed heller inte rätten att kallas specialist i allmäntandvård.

Dock finns behovet av att höja allmäntandvårdens status och bredda kompetensen samt lyfta fram vetenskap och evidensbaserad tandvård. Folktandvården Region Örebro län anvisar här en möjlig karriärväg inom allmäntandvården genom att erbjuda en programmerad vidareutbildning, som leder fram till en certifiering som allmäntandläkare.

Hur sker utbildningen?

Din utbildning till certifierad allmäntandvårdkompetens och övertandläkare i allmäntandvård sker genom praktisk tjänstgöring under handledning. I utbildningen ingår också en kompletterande teoretisk del bestående av föreläsningar, seminarieverksamhet, studie av läroböcker och vetenskapliga tidskrifter samt ett individuellt anpassat deltagande i kursverksamhet.
Utbildningen pågår under en treårsperiod i nära samarbete med ST-utbildningen vid Odontologiska utbildningsenheten.

Examinationskrav

Utbildningen genomförs som klinisk tjänstgöring under handledning vid en allmäntandvårdsklinik i Örebro län under minst 3 år. Utbildningen har examinationskrav motsvarande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS (M) 1993:4 avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare.

Krav på sökande

Tandläkare som vill erhålla certifierad allmäntandvårdskompetens inom Folktandvården Region Örebro län, ska ha utövat klinisk allmäntandvård under minst två år efter att ha fått legitimation som tandläkare.

För mer information se utbildningsplanen som finns till höger på denna sida.


Vill du veta mer om denna utbildning?

Kontakta oss:

Övertandläkare Helén Björmark
E-post: Helén Björmark

Övertandläkare Maria Holmgren
E-post: Maria Holmgren

Studierektor Håkan Nilsson
E-post: Håkan Nilsson


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 februari 2020

Innehållsansvarig: Håkan Nilsson

Publicerad av Anna Bäck

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ftv/certifiering