Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ortodontiassistentutbildning

Syftet med utbildningen är att tandsköterskor/tandhygienister skall kunna utföra delegerade arbetsuppgifter under ledning av ansvarig specialisttandläkare i ortodonti. Utbildningen består av fyra delkurser som löper över 4 terminer.

Kursens huvudsakliga innehåll:


Ortodonti Delkurs I
Ortodonti, teoretisk kurs
- Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier som omfattar ansikts och bettutveckling, insamling och sammanställning av data för journalupptagning, metodik för kliniska behandlingsmoment och patientomhändertagande

Klinisk kurs

Utförs på ortodontiklinik på hemorten under handledning av ortodontist.
-Praktiska moment/tillämpning av teoretiska kunskaper som innefattar; anamnes, registrering, dokumentation, fotografering, avtryckstagning, profilröntgenanalys, fotografering samt olika kliniska behandlingsmoment.


Ortodonti Delkurs II
Ortodonti, teoretisk kurs
 - Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självstudier som omfattar
bettfel och käkställningsavvikelser, principerna för apparaturbehandling av bettavvikelser, vävnadsreaktioner vid tandförflyttning, materiallära och metodik vid applicering av tandregleringsapparatur.

Ortodonti, klinisk kurs

Utförs på ortodontiklinik på hemorten under handledning av ortodontist.
- Praktiska moment/tillämpning av teoretiska kunskaper som innefattar; olika kliniska behandlingar med förekommande typer av ortodontisk apparatur och material

Ortodonti Delkurs III
Fördjupningskurs i ortodontisk diagnostik och behandlingsmetodik samt allmän odontologimedicin.


Ortodonti Delkurs IV

Forskningsmetodik och vetenskapsteori
- Vetenskapsteori
- Forskningsmetodik och etik
- Informationssökning
- Att läsa vetenskaplig litteratur
- Statistik
- Resultatpresentation

Fördjupningsarbete av vetenskaplig karaktär
-Idéutveckling
-Projektplanering
-Materialinsamling, analys av statistik och resultat
-Sammanställning, skriftlig och muntlig resultatpresentation.
-Muntlig examination


Kursstart

24 september 2018

Plats

Folktandvårdens specialisttandvård, Örebro

Kursavgift

25 000 kr per termin (100 000 kr för 4 terminer), exklusive moms

Sista ansökningsdag

Ansökningstiden har passerat

Kursansvarig

Farhan Bazargani, Övertandläkare, docent

Information om kursen och anmälan

Anette Edgren

Kvalifikationer

Tandsköterska eller tandhygienist som tjänstgör på ortodontiklinik samt tillgång till handledare som är specialist i ortodonti

Kursplan Ortodontiassistentutbildning


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 september 2018

Innehållsansvarig: Farhan Bazargani

Publicerad av Anna Bäck

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ftv/ortodontiassistent

Kontakt

Har du frågor om utbildningen:
Farhan Bazargani,
Övertandläkare, docent
E-post: Farhan Bazargani

Har du frågor om din anmälan:
Anette Edgren
Ortodontiassistent/kurskoordinator
E-post: Anette Edgren
Telefon: 076-131 44 00