Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Smärtlindring och sedering - lustgassedering inom tandvård, 7,5 högskolepoäng

Folktandvården Region Örebro län och Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet erbjuder utbildning i lustgassedering.

Vårterminen 2020,
Schemalagda föreläsningar 3 - 7 februari

Medicin, Avancerad nivå, Smärtlindring och sedering med tonvikt på lustgassedering inom tandvård, 7,5 högskolepoäng

 

 

 

Under våren 2020 ger Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper en kurs i generell sedering med tonvikt på lustgassedering i tandvården. Kursen ges i samarbete med Region Örebro län, Centrum för specialisttandvård. Uppdragsgivare är Folktandvården Region Örebro län. Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepinpreparat vid tandbehandling, samt tillämpa sederingsteknik som främjar låg yrkesmässig exponering av lustgas. Kursdeltagarna kommer även att kunna praktisera hjärt- och lungräddning på såväl vuxna som ungdomar och barn. Kursen vänder sig till tandläkare. 

Föreläsningar, seminarier, självstudier, auskultation samt klinisk tjänstgöring

Kursens huvudsakliga innehåll:

- Andning och cirkulation.
- Smärtfysiologi och patientpsykologi.
- Generell anestesi
- Preoperativ bedömning och smärtlindring - komplikationer.
- Tandbehandling under lustgassedering.
- Lustgasens farmakologi, indikationer och kontraindikationer.
- Bensodiazepinernas användning vid tandvård.

Kursen inleds med en självstudieperiod och det teoretiska kursavsnittet avslutas med en tentamen. Därefter ska kursdeltagaren auskultera vid anestesiavdeling samt ha handledd klinisk tjnstgöring med tandbehandling under lustgassedering.

Aktuell kurslitteratur vårterminen 2020:


Bodelsson, Mikael (2011), senaste versionen
Anestesiologi
Lund: Studentlitteratur

Morris, Clark & Brunick, Ann (2003), senaste versionen
Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation
St. Louis, Mo.: Mosby

Lundeberg S, Olsson G (2016), senaste versionen
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar
Lund: Studentlitteratur

Övrig litteratur tillkommer och återfinns i kursplanen

Schemalagda föreläsningar:

3 - 7 februari 2020

Särskild behörighet:

Tandläkarexamen

Plats:

Centrum för Specialisttandvård, Klostergatan 26, Örebro

Kursansvarig:

Annika Gustafsson, övertandläkare pedodonti

Kursavgift:

13 000 kr exklusive moms (fika och lunch ingår i kursavgiften)

Sista ansökningsdag:

Anmälningstiden har passerat

Antalet platser är begränsat.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 december 2019

Innehållsansvarig: Annika Gustafsson

Publicerad av Anna Bäck

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ftv/utbildning/lustgassedering

Kontakt

Har du frågor om utbildningen:
Annika Gustafsson, övertandläkare Pedodonti
E-post: Annika Gustafsson
Telefon: 070-312 40 32

Har du frågor om din anmälan:
Helena Lindberg
E-post: Helena Lindberg
Telefin: 070-551 94 00

Här finns aktuellt schema för kursdagarna i Örebro

Information