Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ansökan om tjänst

För att antas som ST-tandläkare fordras minst 2 års erfarenhet av allmänpraktik. Specialiseringstjänstgöringen sker med varvad teori och klinik under handledning. Handledare är specialister med hög klinisk, pedagogisk och vetenskaplig kompetens.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring skall finnas vid landets olika utbildningsinstitutioner.
Meningen är också att de kolleger som försöker meritera sig till en utbildningsplats i stort skall veta på vilket sätt detta kan ske.

Allmänna anvisningar

Sökanden skall efter sin tandläkarlegitimation ha utövat allmän tandläkarpraktik minst 2 år. Goda kliniska kunskaper och kännedom om den allmänpraktiserande tandläkarens arbetssituation där en förutsättning för specialiserings-tjänstgöringen och en grund för ett framtida bra samarbete med allmänpraktiserande tandläkare och specialister inom olika ämnesområden.

Utbildningen ges som en sammanhängande utbildning som uppfyller respektive specialitets målbeskrivning. Motivet till en sammanhängande utbildning är att den kliniska utbildningen kräver en tidsperiod av minst 3 år för att vissa omfattande specialistbehandlingar skall kunna slutföras och behandlingsresultatet utvärderas. Dessutom skall tandläkaren under sin tjänstgöringstid tränas i samarbete med specialister i andra ämnesområden.

Följande moment skall beaktas vid tillsättning av utbildningstjänster:

A. Meriter i form av tjänstgöring, kurser etc.

 

 • Allmän tandläkarpraktik
  Tjänstgöring inom allmäntandvård skall omfatta minst 2 år och är meriterande upp till 5 års tjänstgöring
 • Tjänstgöring inom sökt specialitet
  Tjänstgöring upp till 6 månader inom specialiteten är en merit
 • Tjänstgöring inom annat odontologiskt eller medicinskt ämne
  Tjänstgöring som bidrar till att uppfylla utbildningsmålen är en merit
 • Kurser som bidrar till att uppfylla den sökta specialitetens målbeskrivning
  Odontologiska, medicinska eller andra kurser som bidrar till att uppfylla målbeskrivningen har meritvärde
 • Vetenskaplig och pedagogisk meritering
  Forskarutbildningskurser, vetenskapligt arbete, undervisning och universitetsutbildning har meritvärde 
 • Övriga meriter
  Exempelvis arbetsledning, fackliga uppdrag, övriga kurser har visst meritvärde

B. Anställningsintervju

 

 • För den som utifrån åberopade handlingar bedöms vara mest meriterande kompletteras ansökan med en anställningsintervju

C. Referenser om den sökandes lämplighet

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 februari 2020

Innehållsansvarig: Håkan Nilsson

Publicerad av Anna Bäck

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ftv/st-ansokan

Kontakta oss

Studierektor
Håkan Nilsson
Skicka e-post till:
Håkan Nilsson
Telefon: 072-144 07 27

Utbildningskoordinator
Anna Bäck
Skicka e-post till:
Anna Bäck
Telefon: 019 - 602 41 77

Besöksadress
Odontologiska Utbildningsenheten
Centrum för Specialisttandvård
Klostergatan 26
703 61 Örebro

Postadress
Odontologiska Utbildningsenheten
Centrum för Specialisttandvård
Box 1126
701 11 ÖREBRO

Telefon växel
019 - 602 40 00