Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Information till dig som arbetar inom vården

KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa, KCÄM, har ett nätverk av tandvårds-personal i hela Örebro län och erbjuder föreläsningar, utbildningar och informationsmaterial inom området äldres munhälsa. 

Utbildning i munhälsa

Vi erbjuder utbildningar i munhälsa riktat till vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. T.ex. ROAG eller annan anpassad utbildning i munhälsa riktad till er verksamhet.

För bokning av utbildning kontakta oss via mail

Senior alert

Senior alert är ett svenskt kvalitetsregister vad gäller bedömning och prevention av nutrition, fall, trycksår, munhälsa, blåsdysfunktion och rehabilitering.

Bedömningsinstrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) används för bedömning av munhälsan.

Länk till Senior alert

Uppsökande verksamhet

KCÄM har ett nära samarbete med Folktandvårdens Uppsökande verksamhet som utför munhälsobedömningar och ger utbildning i munhälsa riktat till kommunernas vård- och omsorgsboenden.

Information om Region Örebro läns tandvårdsstöd

Handlingsprogram för sköra äldres munhälsa
"Munnen är allas ansvar" är ett handlingsprogram som har tagits fram i samarbete med Akademikerförbundet SSR, Dietisternas Riksförbund, Svensk sjuksköterskeförening samt Sveriges Tandhygienistförening i syfte att förbättra sköra äldres munhälsa.

Läs hela handlingsprogrammet (PDF-fil)


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 16 juni 2020

Innehållsansvarig: Linnea Ryman

Publicerad av Cecilia Tallroth Pierre