Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Behandling av tandlossning

Vad är tandlossning?

Tandlossning (Parodontit) är en sjukdom som drabbar tandens fäste och ger infektion runt en eller flera tänder i munnen.
Bakterier eller plack som samlas på tandens yta och inte borstas bort på rätt sätt, kan orsaka sjukdomen. Faktorer som ökar risken för tandlossning är också rökning, diabetes, ärftlighet och stigande ålder.

Vanligtvis är sjukdomsförloppet långsamt, men det finns också sjukdomsförlopp som går snabbt och då framförallt hos yngre personer.  

Läs mer om tandlossning och dess orsaker på
1177 Vårdguiden

Kliniken för parodontologi - tandlossning

Komplicerade fall av sjukdomen remitteras av tandläkare i samråd med patienten, till vår specialistklinik.

På kliniken arbetar vi i ett helt team runt patienten, här träffar du tandläkaren, tandsköterskan och tandhygienisten. 
Vår sekreterare arbetar i receptionen, svarar i telefonen och bokar tider. 

Behandlingsgången 

 

1:a besöket

Patienten träffar tandläkaren eller tandhygienisten som går igenom anledningen till remissen, går igenom hälsan och tar in uppgifter som kan ha betydelse för behandlingen. En undersökning utförs som innefattar bland annat mätning av tandfickor runt tänderna.

Ibland behövs nya röntgenbilder som tandsköterskan tar. Behövs mer omfattande röntgen bilder remitteras patienten till speciell röntgenavdelning. Patienten får information om kostnaden för behandlingen.

Tandmodell som visar hur man mäter fickor runt tänderna.
Mätning av fickor runt tänderna görs med ett trubbigt instrument. 

 

2:a besöket

Patienten möter  tandhygienisten under de kommande besöken, den fortsatta planeringen runt behandlingen gås igenom. Tandhygienisten går noggrant igenom hur tänderna skall skötas på bästa sätt. Bakteriebeläggningarna färgas in med speciell färg så att patienten tydligt ser var bakterier fäster, detta följs sedan upp vid kommande besök. Patienten ges tid att träna in rengöringen och de hjälpmedel som behövs.   

Tandmodell med olika tandborstar och mellanrumsborstar

Tandborstar och mellanrumsborstar är hjälpmedel för en bra munhygien.

 

3:e till 6:e besöket

Tänderna behandlas sedan med en ickekirurgisk behandling, som  innebär att göra rent tandfickor från bakteriebeläggningar. Speciella instrument används vid behandlingen, så kallade handinstrument eller instrument som drivs med tryckluft eller ultraljud. Under behandlingen ges bedövning.

Tandinstrument som används för att behandla tandlossning

Handinstrument och instrument som drivs av ultraljud eller tryckluft. 

Hur många besök som behövs beror på vilka problem som finns i munnen och i vilken omfattning. Går behandlingen bra och tänderna sköts dagligen på rätt sätt, kan tandfickorna läka ut.

Utvärdering

Behandlingen utvärderas sedan av tandläkaren. Tandläkaren gör då en ny kontroll och fickdjupsmätning efter en tids läkning. På avdelningen för parodontologi har tandläkaren specialistkunskap om sjukdomen och kan erbjuda vidare behandling som kirurgi, om tandfickorna inte läker. Förlorade tänder kan ersättas av tandprotes, tandbryggor eller implantat.

Munhygien är viktig

Sjukdomen parodontit innebär att patienten genom hela livet måste vara extra noga med att själv rengöra sina tänder dagligen på bästa sätt.

Patienten skall regelbundet besöka tandhygienisten för kontroll  av munhygienen och få hjälp med att göra rent från bakteriebeläggningar. Detsamma gäller också om tänder ersatts av tandbryggor eller implantat.   

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 12 juni 2017

Innehållsansvarig: Carl Fredrik Arnelund

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/ftv/parodontologi/behandling