Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För arrangörer och konstintresserade

Vi hjälper konstnärer att möta sin publik genom webbplatsen Konst i Örebro län. Där kan konstintresserade som bor i eller besöker länet hitta till konsten i länet.

Region Örebro län ansvarar för webbplatsen som ska vara en aktuell portal för konst- och kulturupplevelser inom bild och formområdet i Örebro län.

För konstintresserade

Hitta konst i länet

Du som bor i eller besöker Örebro län hittar aktuella utställningar, gallerier, konst- och utställningshallar, konstföreningar, museum och offentlig konst via webbplatsen Konst i Örebro län.

Du hittar även de utbildningar inom bild och form som finns i länet.

Konst för barn och unga

Under OpenArt erbjuder vi konstupplevelser för barn och unga på OpenArt kids i samarbete med Örebro konsthall och Örebro kommun. 

För utställningsarrangörer

Du som driver ett galleri, har en konstförening, arrangerar konst- eller kulturrundor, ansvarar för ett museum och vill synas på webbplatsen Konst i Örebro län, kontakta Ulrika Stigbäck.

Konstdygnet

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops.

Konstdygnet arrangeras av Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.

Örebro län har en utvecklingsledare med fokus på att utveckla bild och form i länet.

Utvecklingsledaren arbetar utifrån en handlingsplan som har tagits fram i samverkan med bild- och formområdet i länet. Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i olika nätverk för samverkan med andra län.

Det regionala uppdraget är

  • att arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka infrastrukturen och samverkan inom bild och form i länet.
  • att arbeta för att ge länets invånare och besökare möjlighet att möta bild och form oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar.
  • att utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet med ett särskilt fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst.
  • att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild och form att verka i länet och utvecklas i sitt yrke.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av bild och form i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av bild och form i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • fortsätta finna formerna för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form, exempelvis genom en systematisk och hållbar konstpedagogisk verksamhet i hela länet.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 juni 2021