Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För arrangörer och konstintresserade

Vi hjälper konstnärer att möta sin publik genom webbplatsen Konst i Örebro län. Där kan konstintresserade som bor i eller besöker länet hitta till konsten i länet.

Region Örebro län ansvarar för webbplatsen som ska vara en aktuell portal för konst- och kulturupplevelser inom bild och formområdet i Örebro län.

För konstintresserade

Hitta konst i länet

Du som bor i eller besöker Örebro län hittar aktuella utställningar, gallerier, konst- och utställningshallar, konstföreningar, museum och offentlig konst via webbplatsen Konst i Örebro län.

Du hittar även de utbildningar inom bild och form som finns i länet.

Konst för barn och unga

Under OpenArt erbjuder vi konstupplevelser för barn och unga på OpenArt kids i samarbete med Örebro konsthall och Örebro kommun. 

För utställningsarrangörer

Du som driver ett galleri, har en konstförening, arrangerar konst- eller kulturrundor, ansvarar för ett museum och vill synas på webbplatsen Konst i Örebro län, kontakta Ulrika Stigbäck.

Örebro län har en utvecklingsledare med fokus på att utveckla bild och form i länet.

Utvecklingsledaren arbetar utifrån en handlingsplan som har tagits fram i samverkan med bild- och formområdet i länet. Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i olika nätverk för samverkan med andra län.

Det regionala uppdraget är

  • att arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka infrastrukturen och samverkan inom bild och form i länet.
  • att arbeta för att ge länets invånare och besökare möjlighet att möta bild och form oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar.
  • att utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet med ett särskilt fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst.
  • att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild och form att verka i länet och utvecklas i sitt yrke.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av bild och form i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av bild och form i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • fortsätta finna formerna för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form, exempelvis genom en systematisk och hållbar konstpedagogisk verksamhet i hela länet.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare - bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2020