Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För arrangörer och konstintresserade

Vi hjälper konstnärer att möta sin publik genom webbplatsen Konst i Örebro län. Där kan konstintresserade som bor i eller besöker länet hitta till konsten i länet. På Kulturkarta Örebro län kan du som är intresserad av att hitta det rika utbudet av kultur och kulturella mötesplatser i Örebro län. Här kan du till exempel söka efter närmaste galleri och andra utställningsplatser.

För konstintresserade

Hitta konst i länet

Du som bor i eller besöker Örebro län hittar utställningsplatser, gallerier, konst- och utställningshallar, konstföreningar, museum och offentlig konst via Kulturkarta Örebro län.

Konst i Örebro län hittar du de utbildningar inom bild och form som finns i länet. Observera att Region Örebro län under 2022-2023 gör nästa version av webbplatsen. Därför uppdateras den inte längre.

Konst för barn och unga

Under OpenArt erbjuder vi konstupplevelser för barn och unga på OpenArt kids i samarbete med Örebro konsthall och Örebro kommun. 

För utställningsarrangörer

Du som driver ett galleri, har en konstförening, arrangerar konst- eller kulturrundor, ansvarar för ett museum - du vet väl om att din verksamhet kan synas på webbplatsen Kulturkarta Örebro län?

Läs mer om Kulturkarta Örebro län 

Konstdygnet

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops.

Konstdygnet arrangeras av Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten

Örebro län har två utvecklingsledare med fokus på att utveckla bild och form i länet.

Utvecklingsledarna ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i olika nätverk för samverkan med andra län, samt är medlemmar i den nationella föreningen Konstkonsulenterna i Sverige.

Det regionala uppdraget är

  • att arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka infrastrukturen och samverkan inom bild och form i länet.
  • att arbeta för att ge länets invånare och besökare möjlighet att möta bild och form oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar.
  • att utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet med ett särskilt fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst.
  • att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild och form att verka i länet och utvecklas i sitt yrke, bland annat genom ekonomiskt stöd och kompetensutveckling.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av bild och form i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av bild och form i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • fortsätta finna formerna för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form, exempelvis genom en systematisk och hållbar konstpedagogisk verksamhet i hela länet.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 december 2022