Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För konstnärer och konsthantverkare

Vi ger stöd till dig som är konstnär eller konsthantverkare inom bild- och formområdet. Det gör vi exempelvis genom att anordna fortbildningar och återkommande nätverksträffar.

Är du intresserad av att bli inbjuden till nätverksträffar, fortbildningar eller veta mer om Konst i Örebro län eller annan verksamhet? Kontakta Ulrika Stigbäck.

Konstdygnet

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops.

Konstdygnet arrangeras av Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.

Konst i Örebro län

Behöver du hjälp med att synas på webben? Yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare kan publicera information om sitt konstnärskap på webbplatsen Konst i Örebro län som Region Örebro län ansvarar för.

Utvecklingsprojekt

Konstnärliga residens - AiR i Örebro län

AiR i Örebro län är ett internationellt Artist In Residenceprogram där Region Örebro län bjuder in internationellt verksamma samtidskonstnärer, konsthantverkare och formgivare med syftet att utveckla den lokala och regionala konstscenen.

Örebro län har en utvecklingsledare med fokus på att utveckla bild och form i länet.

Utvecklingsledaren arbetar utifrån en handlingsplan som har tagits fram i samverkan med bild- och formområdet i länet. Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling och i olika nätverk för samverkan med andra län.

Det regionala uppdraget är

  • att arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka infrastrukturen och samverkan inom bild och form i länet.
  • att arbeta för att ge länets invånare och besökare möjlighet att möta bild och form oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar.
  • att utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet med ett särskilt fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst.
  • att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild och form att verka i länet och utvecklas i sitt yrke.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av bild och form i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av bild och form i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • fortsätta finna formerna för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form, exempelvis genom en systematisk och hållbar konstpedagogisk verksamhet i hela länet.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 juni 2021