Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För konstnärer och konsthantverkare

Vi ger stöd till dig som är konstnär eller konsthantverkare inom bild- och formområdet. Det gör vi exempelvis genom att anordna fortbildningar och återkommande nätverksträffar.

Är du intresserad av att bli inbjuden till nätverksträffar, fortbildningar eller veta mer om Konst i Örebro län eller annan verksamhet? Kontakta Ulrika Stigbäck.

Konst i Örebro län

Konst i Örebro län är en webbsida för att samla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Örebro län. Sidan är till för dig som utövare, som vill hitta ett nätverk. och för dig som är intresserad av konstområdet och vill komma i kontakt med en konstnär/konsthantverkare före ett uppdrag, ateljébesök eller en föreläsning.

Fyll i dina uppgifter för nästa version av Konst i Örebro län

Nu håller vi på med att samla in uppgifter för nästa version av Konst i Örebro län. Fyll i dina uppgifter i formuläret så finns du med redan från start!

Till anmälningssida för Nya Konst i Örebro län

Konstdygnet

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops.

Konstdygnet arrangeras av Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.

Konstnärliga residens - AiR i Örebro län

AiR i Örebro län är ett internationellt Artist In Residenceprogram där Region Örebro län bjuder in internationellt verksamma samtidskonstnärer, konsthantverkare och formgivare med syftet att utveckla den lokala och regionala konstscenen.

Läs mer om Artist in Residence Örebro län

Verksamheten stärker infrastrukturen i länet genom att stötta bild- och formkonstnärer, utställningsarrangörer, kommuner, organisationer och andra aktörer samt stärker samverkan dem emellan. Den konstfrämjande verksamheten är även med och utvecklar arbetet med gestaltad livsmiljö
i Örebro län.

Det regionala uppdraget är att

  • arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka infrastrukturen och samverkan inom bild och form i länet
  • arbeta för att ge länets invånare och besökare möjlighet att möta bild och form oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar
  • utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet med ett särskilt fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst
  • skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild och form att verka i länet och utvecklas i sitt yrke, bland annat genom ekonomiskt stöd och kompetensutveckling
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av bild och form i länet
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av bild och form i länet.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 augusti 2023