Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Konstverksamheter i Örebro län

Örebro läns museum har en roll som en av länets utställningsarrangörer inom bild och formområdet. Region Örebro län ger verksamhetsmedel till gränsöverskridande och genreövergripande kultur hos konstnärsgruppen The non Existent Center i Ställbergs gruva. Konstfrämjandet Bergslagen får medel för arbetet med konstpedagogik och konstprojekt i hela länet. Skulpturparken Konst på hög i Kumla är en viktig aktör för konstens utveckling i länet och får sedan 2022 regionala verksamhetsmedel.

Konstfrämjande, Region Örebro län

Region Örebro län finansierar en heltidstjänst och en halvtidstjänst inom bild och form. Verksamheten stärke infrastrukturen i länet genom att stötta bild- och formkonstnärer, utställningsarrangörer, kommuner, organisationer och andra aktörer samt stärker samverkan dem emellan. Den konstfrämjande verksamheten är även med och utvecklar arbetet med gestaltad livsmiljö
i Örebro län.

Läs mer om uppdraget och verksamheten för Bild och form hos Region Örebro län

The non existent Center (Ställbergs gruva)

The non existent Center finns vid Ställbergs gruva i Ljusnarsbergs kommun och blev en del av samverkansmodellen i Örebro län 2017. Det är en förening med genreövergripande professionella kulturskapare som arbetar med olika samhällsfrågor på ett gränsöverskridande sätt, med inriktning på samtidskultur. De behöver inte med nödvändighet finnas under bild och form då de arbetar med olika kulturuttryck. I gruppen ingår kompetenser inom konst, litteratur, regi, komposition, formgivning, arkitektur, snickeri, sociologi, psykologi, journalistik, energiteknik och performance. Ett fokus för verksamheten är perspektiv på stad och landsbygd. Att arbeta utanför storstädernas centrum är ett ställningstagande för att bredda berättelserna i samtidskonsten.

Det regionala uppdraget är att

  • utveckla en multifunktionell produktions- och publikplats för samtidskonst, scenkonst, litteratur och musik med säte i norra länsdelen
  • nå en ny publik genom att arbeta inkluderande med fler än etablerade kulturkonsumenter i länet
  • vara med och bidra till långsiktigt stärkande av kulturens roll i en hållbar samhällsutveckling i länet
  • stärka länets internationella och nationella utbyte genom residensverksamhet, utbildningar och annan utåtriktad verksamhet.

Örebro läns museum

Örebro läns museum är en av länets utställningsarrangörer inom bild och form. Museet äger och visar en större konstsamling på cirka 7 000 verk. Konstsamlingen växer succesivt genom inköp och donationer. Bland de mest betydande förvärven finns några stora donationer. Örebro läns museum visar delar av konstsamlingarna på Digitalt museum. I dagsläget består utställningsverksamheten av en stor samling av Jan Håfström som visas permanent på Örebro slott. Se mer om Örebro läns museum inom Kulturarv.

Örebro läns museum är en av länets utställningsarrangörer inom bild och form. De flesta utlånande museiinstitutioner ställer idag höga krav på säkerhet, hanteringskompetens och klimat. När länsmuseets återställning och verksamhetsanpassning är färdig kommer det att vara den enda lokalen i länet med säkerhetsklass fyra som oftast krävs. Museilokalerna kommer även vara anpassade för konstpedagogisk och skapande verksamhet med till exempel en skaparverkstad.

Läs mer om uppdraget för Örebro läns museum

Konst på hög

Konst på hög är ett skulpturområde som ligger på toppen av Kvarntorpshögen i Kumla kommun. Kvarntorpshögen är en slagghög på över 100 meter och en
restprodukt från när olja utvanns av skiffer. Slagghögen är en annorlunda utställningsmiljö för skulpturområdet och samtidigt ett rekreationsområde. Här finns flera motionssatsningar som skidåkning, mountainbike och naturgym. Cirka 30 000 personer besöker området varje år.

Konst på hög initierades i mitten av 90-talet av Anders Fasth (ägare av Galleri Örsta) och Olle Medin (lokal konstnär). Det är Kumla kommun som driver verksamheten och det finns ett trettiotal skulpturer av nationellt och internationellt erkända bild- och formkonstnärer som Peter Johansson, Lenny Clarhäll, Maria Miesenberger, Ulla Viotti och Anders Krisàrr. Samlingen utökas regelbundet.

Det regionala uppdraget är att

  • stärka samtidskonstens närvaro i länet genom att verka i södra länsdelen
  • genom inköp stärka professionella konstnärers möjlighet att visas offentligt
  • tillgängliggöra samtidskonst för boende och besökare genom ett skulpturområde på en plats som genom sitt totala utbud årligen möter ett stort antal besökare
  • samverka med andra konstaktörer för att tillgängliggöra samtidskonsten i länet som exempelvis OpenArt.

Konsthandläggare, Region Örebro län

Konsthandläggarna ansvarar för Region Örebro läns konstsamling med cirka 17 000 konstverk. Samlingen utökas ständigt genom nya inköp och byggnadsanknuten konst och Region Örebro län följer Enprocentsregeln. Konsten skapar en välkomnande, omhändertagande och stimulerande miljö för personal, patienter och andra besökare i Region Örebro läns olika lokaler.

Målet är att konstverken ska nå ut till människor med varierande bakgrund, smak, värderingar och livssituationer. Konstverksamheten har tre anställda konsthandläggare. De ingår i förvaltningsavdelningen inom Regionservice fastigheter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 december 2023