Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För pedagoger

Vi hjälper dig som vill använda bild och form i din verksamhet eller undervisning.

Vi förmedlar ett professionellt utbud inom bild- och formområdet till dig som arbetar med kultur för barn och unga.

För pedagoger

Det professionella utbud vi förmedlar inom bild- och form hittar du och kan boka direkt via Region Örebro läns webbportal KulturKraft. Där finns utbud som passar barn och unga i förskola, skola och gymnasiet.

KulturKraft - för dig som arbetar med kultur för barn och unga

För bildlärare

Du som är bildlärare kan delta på en inspirationsdag som arrangeras under höstlovet. Dagen genomförs i samverkan med Sensus, Örebro konsthall och Örebro läns museum. Vill du bli inbjuden till dagen? Kontakta Ulrika Stigbäck.

Konstpedagogik - Bortom de blå bergen

Projektet Bortom de blå bergen syftar till att utveckla det regionala arbetet med konstpedagogik. Målet är att fler barn och unga i länet får möta konst.

Metodhandboken Bortom de blå bergen kan beställas kostnadsfritt och användas för den som vill arbeta deltagarbaserat inom konstpedagogik i skolan. I handboken finns matnyttiga tips och verktyg för pedagoger i skolan och tjänstepersoner i kommuner. Där finns presentationer av varje projektår, med upplevelser och lärdomar som ska fungera som inspiration och stöd.

Verksamheten stärker infrastrukturen i länet genom att stötta bild- och formkonstnärer, utställningsarrangörer, kommuner, organisationer och andra aktörer samt stärker samverkan dem emellan. Den konstfrämjande verksamheten är även med och utvecklar arbetet med gestaltad livsmiljö
i Örebro län.

Det regionala uppdraget är att

  • arbeta strategiskt och långsiktigt för att utveckla och stärka infrastrukturen och samverkan inom bild och form i länet
  • arbeta för att ge länets invånare och besökare möjlighet att möta bild och form oavsett bakgrund, kunskap, var man bor i länet och andra förutsättningar
  • utveckla det konstpedagogiska arbetet inom bild och form i länet med ett särskilt fokus på att ge barn och unga möjlighet att uppleva och själva få skapa konst
  • skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild och form att verka i länet och utvecklas i sitt yrke, bland annat genom ekonomiskt stöd och kompetensutveckling
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av bild och form i länet
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av bild och form i länet.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 december 2023