Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vill du synas på Kultur i Örebro län?

Kultur i Örebro län är en sida för att samla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Örebro län. Sidan är till för dig som utövare och som vill hitta ett nätverk och för dig som är intresserad av konstområdet och vill komma i kontakt med en konstnär/konsthantverkare för ett uppdrag, ateljébesök eller en föreläsning.

Som yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare i Örebro län kan du ansöka om att få finnas med på Kultur i Örebro län via formuläret här nedanför. 

Om du sedan tidigare funnits med på webbsidan Konst i Örebro län, så behöver du på nytt gå in och fylla på med dina uppgifter. Självklart behöver du inte bevisa att du är yrkesverksam konstnär ännu en gång - du kryssar bara i alternativet "Fanns tidigare på sidan Konst i Örebro län".

 

Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstföreningar och Statens Kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning. I formuläret nedan kryssar du för den/de rutorna som visar att du är yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare.

 1. Fanns tidigare på sidan Konst i Örebro län. (www.konstiorebrolan.se)
 2. Har examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning och är direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg. Beskriv skola, utbildning, avgångsår.
 3. Saknar högre konstnärlig utbildning men uppfyller minst 3 av nedanstående 6 punkter. Kryssa för de punkter som du kvalar in på och beskriv detaljerna.
  • A. Konstnären ska ha deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum. Beskriv var du ställde ut och vilket årtal. 
  • B. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet. Beskriv var du ställde ut och vilket årtal.  
  • C. Konstnären ska ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang. Beskriv vem som gav uppdraget eller priset samt årtal. 
  • D. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium (minst 10.000 kr) från statliga organ, region eller kommun. Beskriv vem som gett stipendium och årtal. 
  • E. Konstverk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande stat, region, kommun eller museum. Beskriv vem som köpt in och årtal. 
  • F. Konstnären ska på annat sätt än vad som anges i punkterna A–E ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området. Beskriv detaljer så som utbildning, uppdrag och årtal. 


 

Jag vill synas på Kultur i Örebro län

Jag fanns med på webbsidan Konst i Örebro län
Jag har examen från högre konstnärlig utbildning
Kryssa för de rutor som visar att du är yrkesverksam konstnär eller konsthantverkare.
Erbjudande och tjänster

Så laddar du upp flera verk

För att ladda upp flera verk så klicka på Välj fil, markera max tre filer och klicka på Öppna.

Personuppgifter

För att vi ska kunna publicera dina uppgifter måste du ge samtycke till det. I vår personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi hanterar de uppgifter du lämnat till oss.

Region Örebro läns personuppgiftspolicy hittar du här https://www.regionorebrolan.se/sv/om-webbplatsen/hantering-av-personuppgifter/

Ansvar

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2024