Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Open call: Konstdygnets residens för konstnärer och curator/konstkritiker

Nu kan du som är konstnär eller curator/konstkritiker söka Konstdygnets residens! Ansökan är öppen för konstnärer bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Sörmlands län, Uppsala län, Västmanlands län eller Örebro län. Du som är curator/konstkritiker verksam i Sverige kan också söka. Residenset är två veckor och kan förläggas valfri tid under perioden juli-september 2021. Arbetet redovisas på Konstdygnet 17-18 november 2021.

Ansök till Konstdygnets residens senast 27 maj

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen fram till klockan 24:00 den 27 maj 2021.

Fyra konstnärer och en curator/konstkritiker kommer att erbjudas platser. Svar/besked om du fått plats kommer en månad efter sista ansökningsdag.

Om Konstdygnet 2021

Konstdygnet 2021 handlar om vad som händer med konsten. Vi vill sätta fokus på nya erfarenheter och värdefulla lärdomar som kommit till i det läge som världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt!

Om residens för konstnärer

Förra året bjöd Konstdygnet in konstnärer att undersöka ovissheten och tiden i ofrivillig isolering.

I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Vilka nya riktningar och former tar konsten? Hur förhåller den sig till framtiden? Vilka insikter har vuxit fram under den här tiden och vad tar vi med oss?

Konstdygnet bjuder under våren 2021 in konstnärer från fyra län i Sverige att delta i Konstdygnets residens för att reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld.

Vem kan söka?

Professionella konstnärer som är bosatta i – eller med sin huvudsakliga verksamhet i – Sörmlands län, Uppsala län, Örebro län eller Västmanlands län kan söka.

Fyra konstnärer kommer att bli antagna.

Tid och plats

Residenset är två veckor långt som den antagna residenskonstnären kan förlägga när hen vill under perioden juli-september 2021. Platsen är hemma eller i egen ateljé.

Redovisning

Det konstnärliga arbetet redovisas under Konstdygnet 17-18 november. Denna presentation kan bestå av ett verk, en gestaltning, en performance, en föreläsning/workshop eller något annat som konstnären delar med sig av till en publik.

Arvode

Arvodet är på 25 000 SEK exkl. moms (F-skatt) och betalas ut 30 dagar efter antagning. Materialkostnader ingår. Har du inte F-skatt dras sociala avgifter av från arvodet.

Ersättning för presentation under Konstdygnet tillkommer under hösten.

Ansökan ska innehålla

  • CV och ett brev (max en A4-sida) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av att medverka med koppling till den tematik som beskrivs ovan.
  • Dokumentation av tre-fem referensverk med tidigare arbeten/projekt som berättar vad du arbetar med som konstnär (max fyra A4-sidor). Arbetsprover kan vara bilder, film- eller ljudlänkar (från till exempel Youtube eller Soundcloud).

Ansök via digitalt ansökningsformulär

  • Vi tar enbart emot ansökningar via ansökningsformulär Residens Konstdygnet.
  • I ansökan ska dokumenten som nämns ovan bifogas och vara samlade i en och samma pdf-fil (max fem A4-sidor totalt). Namnge filen med förnamn_efternamn.
  • Endast fullständiga ansökningar behandlas.

Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, etnicitet, uttryck och geografisk spridning. Vi tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter.

I ansökan behöver det finnas en påbörjad idé om vad konstnären/curatorn/konstkritikern vill åstadkomma med sitt residens. Det går även bra att ansöka med ett redan pågående projekt som den sökande vill fördjupa.

En konstnär per län blir antagen och en curator eller konstkritiker till riksorganisationerna Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningars residens. Urvalet görs av arbetsgruppen för Konstdygnet.

Om residens för curator eller konstkritiker

Konstdygnet erbjuder en residensplats för en curator eller konstkritiker som är verksam i Sverige och som vill undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden?

I samband med residenset ges en curator eller konstkritiker möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Vem kan söka?

Professionella curatorer eller konstkritiker som är bosatta i – eller med sin huvudsakliga verksamhet i – Sverige kan söka.

En curator eller konstkritiker kommer att antas.

Tid och plats

 Residenset är två veckor långt som den antagna curatorn eller konstkritikern kan förlägga när hen vill under perioden juli-september 2021. Platsen är hemma eller i egen ateljé.

Redovisning

Arbetet redovisas under Konstdygnet 17-18 november. Denna presentation kan bestå av en gestaltning, en föreläsning, workshop, samtal eller något annat som curatorn eller konstkritikern delar med sig av till en publik.

Arvode

Arvodet är på 25 000 SEK exkl. moms (F-skatt) och betalas ut 30 dagar efter antagning. Har du inte F-skatt dras sociala avgifter av från arvodet.

Ersättning för presentation under Konstdygnet tillkommer under hösten.

Ansökan ska innehålla

  • CV och ett brev (max en A4-sida) där du berättar om varför du är intresserad av att medverka med koppling till den tematik som beskrivs ovan.
  • Dokumentation av tre-fem utställningar, projekt och/eller texter du har författat (max fyra A4-sidor). Arbetsprover kan vara texter, bilder, film- eller ljudlänkar (från till exempel Youtube eller Soundcloud).

Använd ansökningsformuläret

  • Vi tar enbart emot ansökningar via ansökningsformulär Residens Konstdygnet.
  • I ansökan ska dokumenten som nämns ovan bifogas och vara samlade i en och samma pdf-fil (max fem A4-sidor totalt). Namnge filen med förnamn_efternamn.
  • Endast fullständiga ansökningar behandlas.

Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, etnicitet, uttryck och geografisk spridning. Vi tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter.

I ansökan behöver det finnas en påbörjad idé om vad konstnären/curatorn/konstkritikern vill åstadkomma med sitt residens. Det går även bra att ansöka med ett redan pågående projekt som den sökande vill fördjupa.

En konstnär per län blir antagen och en curator eller konstkritiker till riksorganisationerna Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningars residens. Urvalet görs av arbetsgruppen för Konstdygnet.

Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet.

Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

Konstdygnet 17-18 november 2021 Örebro

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 maj 2021