Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För arrangörer - scenkonst

Vi stödjer dig som vill att scenkonsten ska bli tillgänglig för fler. Det gör vi genom att anordna till exempel fortbildningar, kurser och inspirationsträffar.

Teater i Örebro län hjälper både dig som kanske redan är medlem i en arrangörsförening och dig som vill bilda en förening för att kunna erbjuda scenkonst på fler platser i länet.

Om du vill bilda en förening, ingå i arrangörsnätverket eller om du vill bli inbjuden till nätverksträffar är du välkommen att kontakta Lena Backlund.

Arrangörsnätverket

Arrangörsföreningar kan få stöd till exempel genom fortbildningar, kurser och inspirationsträffar. Ofta sker detta i samverkan med Riksteatern Örebro län.

Scenkonst utanför tätort

Bor du utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet? Syftet med Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort är att

  • stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden
  • medverka till att samlingslokaler blir aktiva kulturella mötesplatser
  • öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter

Varje år arrangeras två nätverksträffar för ideella föreningar i Örebro län som vill arrangera professionell scenkonst och kultur på landsbygden.

Örebro län har en utvecklingsledare inom teater med uppdrag att arbeta främjande, förmedlande och utvecklande för teaterområdet inom Örebro län.

Utvecklingsledaren är placerad hos Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Uppdraget genomförs i hög utsträckning genom samverkan med andra professionella och ideella aktörer inom teater- och scenkonstområdet.

Ett nära samarbete finns med Riksteatern. Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling samt i andra regionala och nationella nätverk.

Det regionala uppdraget är

  • att främja och förmedla professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska ges möjlighet att ta del av den.
  • att arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av professionell teater och scenkonst i skolan.
  • att bidra med kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner som arbetar med barn och unga inom skolverksamhet.
  • att främja och stärka arrangörsnätverk i Örebro län.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • genom främjandeverksamheten för teater förbättra förutsättningarna för professionell teater och scenkonst på landsbygd och små orter.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare - teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2020