Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För arrangörer - scenkonst

Vi stödjer dig som vill att scenkonsten ska bli tillgänglig för fler. Det gör vi genom att till exempel anordna fortbildningar, kurser och inspirationsträffar för dig som vill veta mer om och bli bättre på att arrangera scenkonst.

Teater i Örebro län hjälper både dig som redan är medlem i en arrangörsförening och dig som vill bli arrangör och kunna erbjuda scenkonst på fler platser i länet.

Om du vill bli arrangör av teater och scenkonst, ingå i ett arrangörsnätverk eller om du vill bli inbjuden till nätverksträffar är du välkommen att kontakta Lena Backlund.

Scenkonst utanför tätort

Bor du utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet?

Inom Scenkonst utanför tätort tar vi inför varje spelår fram ett utbud med professionell teater och scenkonst, speciellt anpassat för mindre scener och lokaler.

Utbudet erbjuds till ideella föreningar och lokalhållare i Örebro län till ett subventionerat pris.

Två gånger om året, höst och vår, arrangeras även nätverksträffar för de som vill arrangera professionell scenkonst och kultur på landsbygden i Örebro län.

Örebro län har en utvecklingsledare inom teater med uppdrag att arbeta främjande, förmedlande och utvecklande för teaterområdet inom Örebro län.

Utvecklingsledaren är placerad hos Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Uppdraget genomförs i hög utsträckning genom samverkan med andra professionella och ideella aktörer inom teater- och scenkonstområdet.

Ett nära samarbete finns med Riksteatern. Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling samt i andra regionala och nationella nätverk.

Det regionala uppdraget är

  • att främja och förmedla professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska ges möjlighet att ta del av den.
  • att arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av professionell teater och scenkonst i skolan.
  • att bidra med kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner som arbetar med barn och unga inom skolverksamhet.
  • att främja och stärka arrangörsnätverk i Örebro län.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • genom främjandeverksamheten för teater förbättra förutsättningarna för professionell teater och scenkonst på landsbygd och små orter.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2023