Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För arrangörer - scenkonst

Vi stödjer dig som vill att scenkonsten ska bli tillgänglig för fler. Det gör vi genom att till exempel anordna fortbildningar, kurser och inspirationsträffar för dig som vill veta mer om och bli bättre på att arrangera scenkonst.

Teater i Örebro län hjälper både dig som redan är medlem i en arrangörsförening och dig som vill bli arrangör och kunna erbjuda scenkonst på fler platser i länet.

Om du vill bli arrangör av teater och scenkonst, ingå i ett arrangörsnätverk eller om du vill bli inbjuden till nätverksträffar är du välkommen att kontakta Lena Backlund.

Scenkonst utanför tätort

Bor du utanför staden och vill erbjuda och arrangera mer kultur i din närhet?

Inom Scenkonst utanför tätort tar vi inför varje spelår fram ett utbud med professionell teater och scenkonst, speciellt anpassat för mindre scener och lokaler.

Utbudet erbjuds till ideella föreningar och lokalhållare i Örebro län till ett subventionerat pris.

Två gånger om året, höst och vår, arrangeras även nätverksträffar för de som vill arrangera professionell scenkonst och kultur på landsbygden i Örebro län.

Den teaterfrämjande verksamheten sker i nära samverkan med Riksteatern Örebro län då det ingår i tjänsten att vara en resurs i den regionala riksteaterföreningen.

Båda verksamheterna ska bidra till arrangörsutveckling och att professionell scenkonst blir tillgänglig i hela Örebro län. Teater och samtida cirkus är de prioriterade scenkonstformerna.

Målgruppen är främst arrangörer av turnerande professionell teater för vuxna, unga och barn. Andra målgrupper är professionella kulturaktörer och skolverksamhet. Samverkan med civilsamhället för att nå ut med den professionella scenkonsten på landsbygden är ett prioriterat uppdrag. Att stärka ungt arrangörskap i länet samt ge ett visst stöd till professionellt verksamma är ett nyare utvecklingsområde.

Det teaterfrämjande uppdraget är att

  • främja och förmedla professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska ges möjlighet att ta del av den
  • arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av professionell teater och scenkonst i skolan
  • bidra med kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner som arbetar med barn och unga inom skolverksamhet
  • främja och stärka arrangörsnätverk i Örebro län
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2023