Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För pedagoger och unga

Vi hjälper dig som är ung och teaterintresserad och dig som är pedagog och vill använda teater som en del i ditt arbete

För dig som är pedagog

Det professionella teaterutbud vi förmedlar hittar du och kan boka direkt via Region Örebro läns webbportal KulturKraft. Där finns utbud som passar barn och unga i förskola, skola och gymnasiet.

KulturKraft - för dig som arbetar med kultur för barn och unga

För dig som är ung

Vill du börja med teater? 

Vet du inte var du ska vända dig? Eller är du med i en förening som behöver lite ny inspiration? Då kan du höra av dig till amatörteaterkonsulenten hos ÖLBF! De kan ge tips och råd och de kan komma ut och hjälpa er på plats i er teatergrupp/förening.

Läs mer om Amatörteater hos ÖLBF

LÄNK - för amatörteatergrupper 15-20 år

Vartannat år finns möjlighet för unga teaterintresserade grupper att delta i det nationella Riksteaterprojektet LÄNK.

Länk är nyskriven dramatik för skolor och unga amatörensembler (15-20 år). Riksteatern beställer pjäser av landets hetaste dramatiker och ger skol- och amatörensembler möjlighet att sätta upp nya pjäser, specialskrivna för dem.

Länk ger klasser och grupper möjlighet att spela sin föreställning på sin ort och på en professionell teaterscen. Länk avslutas med en nationell festival på Riksteatern i Stockholm.

Läs mer om LÄNK

Den teaterfrämjande verksamheten sker i nära samverkan med Riksteatern Örebro län då det ingår i tjänsten att vara en resurs i den regionala riksteaterföreningen.

Båda verksamheterna ska bidra till arrangörsutveckling och att professionell scenkonst blir tillgänglig i hela Örebro län. Teater och samtida cirkus är de prioriterade scenkonstformerna.

Målgruppen är främst arrangörer av turnerande professionell teater för vuxna, unga och barn. Andra målgrupper är professionella kulturaktörer och skolverksamhet. Samverkan med civilsamhället för att nå ut med den professionella scenkonsten på landsbygden är ett prioriterat uppdrag. Att stärka ungt arrangörskap i länet samt ge ett visst stöd till professionellt verksamma är ett nyare utvecklingsområde.

Det teaterfrämjande uppdraget är att

  • främja och förmedla professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska ges möjlighet att ta del av den
  • arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av professionell teater och scenkonst i skolan
  • bidra med kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner som arbetar med barn och unga inom skolverksamhet
  • främja och stärka arrangörsnätverk i Örebro län
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2020