Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Teatrar och annan teaterverksamhet i Örebro län

Region Örebro län ger verksamhetsmedel till Länsteatern i Örebro, Stadra Teater och Teater Martin Mutter. Vi ger också verksamhetsmedel till Riksteatern i Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund som arbetar främjande inom amatörteaterområdet.

Länsteatern i Örebro

Länsteatern i Örebro drivs som ett aktiebolag, till 91 procent ägt av Region Örebro län och till nio procent av Örebro kommun.

Huvudscen är Örebro Teater, en klassisk teaterbyggnad från 1853, belägen i centrala Örebro. Länsteatern har även en etablerad annexscen, Nya China, för barn- och ungdomsteater, gästspel med mera. Länsteatern har en egen fast ensemble, egna verkstäder och ateljéer. Ett särskilt kunskapsområde är teckenspråkig scenkonst.

Länsteaters vision är: Teatern i centrum – av länet, i det demokratiska samtalet och i människors vardag. För att uppnå visionen är det viktigt att Länsteatern i Örebro ges möjlighet att bibehålla det höga yrkeskunnande som säkrar en fortsatt hög konstnärlig kvalitet i framtiden.

Det regionala uppdraget är

  • att erbjuda invånare i Örebro län professionell teater av hög konstnärlig kvalitet.
  • att vara en resurs i länet för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • att Länsteatern i Örebro ger invånare i hela länet, vuxna såväl som skolbarn tillgång till regionalt producerad, angelägen och berörande, professionell teater i en ekonomiskt hållbar verksamhet.

Stadra Teater

Stadra Teater är en ideell förening vars huvudscen finns i Stadra, en byggnadsminnesskyddad kulturarvsmiljö vid sjön Grecken i Nora kommun.

Stadra har även en experimentscen i Teaterfoajén, Nora.

Teatern har utvecklats från att vara en sommarscen till att gå mot verksamhet även andra tider på året.

Teaterns inriktning är att ge nyskriven svensk dramatik samt att spela kring svenska författarskap. På teatern sker även möten mellan professionell kultur och amatörkultur. Folkbildning, demokrati och historiska perspektiv är viktiga inslag i verksamheten liksom möten över generationsgränser.

Det regionala uppdraget är

  • att producera professionell scenkonst på hög konstnärlig nivå i den norra länsdelen.
  • att i konstnärlig form diskutera och lyfta fram demokrati och humanistiska värden.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • att Stadra Teater verkar för att ge en äldre målgrupp kulturupplevelser samt verkar för att bredda utbudet genom turné

Teater Martin Mutter

Teater Martin Mutter är en fri teater med fokus på teater för åldrarna 3-16 år. Föreställningarna spelas främst på förskolor och skolor men även på den egna scenen och på turné i länet och övriga landet.

Teater Martin Mutter är organiserad som en ekonomisk förening med verksamhetsstöd från Statens kulturråd, Örebro kommun och Region Örebro län.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • att Teater Martin Mutter ska arbeta i länet som en fri teater.

Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro län får årliga föreningsbidrag av Region Örebro län.

Föreningen är en obunden ideell förening med uppdrag att främja och stödja scenkonst i allmänhet och teater i synnerhet. Den regionala nivån är förutsättningsskapande, inspirerande och stödjande.

Arrangörsområdet är Riksteatern Örebro läns prioriterade område med teaterföreningar, ideella arrangörer och arrangörsfrågor i fokus. Riksteatern Örebro län ska fungera som en resurs för teaterföreningar och ideella arrangörer och bistå med inspirations- och utbildningsinsatser samt hjälp i olika frågor och situationer. Ambitionen är att det ska finnas ett aktivt arrangörsnätverk i Örebro län.

Riksteatern Örebro län vill främja kultur för barn och unga samt teckenspråkig scenkonst och dövkultur. Riksteatern Örebro län vill också arbeta med mångfalds-, jämställdhets-, tillgänglighets- och funktionshinderfrågor.

Amatörteaterfrämjande

Det ideella arbetet med amatörteater i länet är stort med flera spelplatser och aktörer runtom i länet.

Amatörteatern är en viktig del av folkbildningens verksamhet vilket innebär att alla har möjlighet att vara med och skapa teater. Det är därför vanligt med teatergrupper över generationsgränserna.

I länet finns en regional amatörteaterkonsulent, anställd av Örebro läns bildningsförbund, till stor del finansierad av Region Örebro län.

Amatörteaterkonsulenten har en viktig strategisk roll i länet och ingår i Nätverket för regional kulturutveckling samt i nationella nätverk.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 oktober 2022