Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För professionellt verksamma inom scenkonst

Vi hjälper dig som är producent och har en turnérande produktion att få möjlighet att delta på olika utbudsdagar.

Teater i Örebro län förmedlar professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska få möjlighet att uppleva den. Beroende på vilken målgrupp din produktion vänder sig till finns det olika utbudsdagar att delta på.

Vill du få inbjudningar till någon av utbudsdagarna? Kontakta Lena Backlund.

Målgrupp vuxna/unga vuxna

Utbudsdagen i Västerås presenterar offentliga produktioner för målgrupp vuxna/unga vuxna. Dagen äger rum årligen i februari och arrangeras av Riksteatern Mellansverige.

Målgrupp barn och unga

Utbudsdag i Örebro presenterar produktioner för målgrupp barn och unga inom satsningen KulturKraft. Dagen äger rum årligen i oktober (från och med 2022) och arrangeras av Nätverket för regional kulturutveckling/Region Örebro län.

Små scener och alternativa spelplatser

Utbudsträff presenterar produktioner anpassade för små scener och alternativa spelplatser inom satsningen Scenkonst utanför tätort. Träffen äger rum på våren och arrangeras av Region Örebro län.

Örebro län har en utvecklingsledare inom teater med uppdrag att arbeta främjande, förmedlande och utvecklande för teaterområdet inom Örebro län.

Utvecklingsledaren är placerad hos Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Uppdraget genomförs i hög utsträckning genom samverkan med andra professionella och ideella aktörer inom teater- och scenkonstområdet.

Ett nära samarbete finns med Riksteatern. Utvecklingsledaren ingår i Nätverket för regional kulturutveckling samt i andra regionala och nationella nätverk.

Det regionala uppdraget är

  • att främja och förmedla professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska ges möjlighet att ta del av den.
  • att arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av professionell teater och scenkonst i skolan.
  • att bidra med kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner som arbetar med barn och unga inom skolverksamhet.
  • att främja och stärka arrangörsnätverk i Örebro län.
  • att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.
  • att genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • genom främjandeverksamheten för teater förbättra förutsättningarna för professionell teater och scenkonst på landsbygd och små orter.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 juni 2022