Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För professionellt verksamma inom scenkonst

Vi hjälper dig som är producent och har en turnérande produktion att få möjlighet att delta på olika utbudsdagar.

Teater i Örebro län förmedlar professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska få möjlighet att uppleva den. Beroende på vilken målgrupp din produktion vänder sig till finns det olika utbudsdagar att delta på.

Vill du få inbjudningar till någon av utbudsdagarna? Kontakta Lena Backlund.

Målgrupp vuxna/unga vuxna

Utbudsdagen i Västerås presenterar offentliga produktioner för målgrupp vuxna/unga vuxna. Dagen äger rum årligen i februari och arrangeras av Riksteatern Mellansverige.

Målgrupp barn och unga

Utbudsdag i Örebro presenterar produktioner för målgrupp barn och unga inom satsningen KulturKraft. Dagen äger rum årligen i oktober (från och med 2022) och arrangeras av Nätverket för regional kulturutveckling/Region Örebro län.

Små scener och alternativa spelplatser

Utbudsträff presenterar produktioner anpassade för små scener och alternativa spelplatser inom satsningen Scenkonst utanför tätort. Träffen äger rum på våren och arrangeras av Region Örebro län.

Den teaterfrämjande verksamheten sker i nära samverkan med Riksteatern Örebro län då det ingår i tjänsten att vara en resurs i den regionala riksteaterföreningen.

Båda verksamheterna ska bidra till arrangörsutveckling och att professionell scenkonst blir tillgänglig i hela Örebro län. Teater och samtida cirkus är de prioriterade scenkonstformerna.

Målgruppen är främst arrangörer av turnerande professionell teater för vuxna, unga och barn. Andra målgrupper är professionella kulturaktörer och skolverksamhet. Samverkan med civilsamhället för att nå ut med den professionella scenkonsten på landsbygden är ett prioriterat uppdrag. Att stärka ungt arrangörskap i länet samt ge ett visst stöd till professionellt verksamma är ett nyare utvecklingsområde.

Det teaterfrämjande uppdraget är att

  • främja och förmedla professionell teater och scenkonst så att alla i länet ska ges möjlighet att ta del av den
  • arbeta för att barn och unga ska ha möjlighet att ta del av professionell teater och scenkonst i skolan
  • bidra med kunskapshöjande insatser för tjänstepersoner som arbetar med barn och unga inom skolverksamhet
  • främja och stärka arrangörsnätverk i Örebro län
  • genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet
  • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av teater och scenkonst i länet.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 juni 2022