Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Karlskoga lasarett

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med kroniska sjukdomstillstånd samt genomför akuta bedömningar av sjuka spädbarn.

Vår verksamhet bedrivs förutom på mottagningen, även med läkarundersökningar på BB och på barnavårdscentralerna i västra Örebro län.

Vi samarbetar med barn- och ungdomsmedicinska klinikerna i länet och med andra specialister på lasarettet, i primärvården och kommunerna. Samverkan sker också med EMI, Elevhälsans medicinska insatser.

Telefonnummer

0586-664 41

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-09:30

Måndag-Fredag 13:00-14:00
ej torsdag em

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:30

Fredagar 08:00-15:30

Texttelefon

019-670 25 81

Besöksadress

Lasarettsvägen 1, övre plan, väg A
Entré

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Du kan göra en egen vårdbegäran till Barn- och ungdomsklinikens specialistmottagningar i länet. Så här gör du: 

  • Ladda ner, fyll i och skriv ut blanketten Egen vårdbegäran från vår webbplats eller beställ blanketten via vår e-tjänst "Egen vårdbegäranblankett"
  • Beställ barnets/ungdomens tillväxtkurvor hos BVC (Barnavårdscentral) eller skolhälsovård/elevhälsa. Om ditt barn är förskolebarn kontaktar du BVC-sköterska och ber om kopia av tillväxtkurvor. Om ditt barn/ungdom går i skolan kontaktar du skolsköterskan istället.
  • När du fått tillväxtkurvorna från BVC eller skola så skickar du dessa tillsammans med ifylld blankett Egen vårdbegäran till önskad barn- och ungdomsmottagning.

Egen vårdbegäran utan tillväxtkurvor returneras

Egen vårdbegäran som inkommer till Barn- och ungdomsmottagningen utan tillväxtkurvor kommer att återsändas. Detta beror på att den information tillväxtkurvorna ger är av stor vikt för att våra läkare ska kunna bedöma remissen på ett adekvat och patientsäkert sätt.

Våra Barn- och ungdomsmottagningar i länet har ett väl fungerande samarbete. I vissa fall kan en inkommande Egen vårdbegäran behöva skickas vidare till annan Barn- och ungdomsmottagning för bedömning och/eller åtgärd. Vi förbehåller oss rätten till detta.

Det kan alltså hända att du får ett svar från en annan Barnmottagning än den du skickade Egen vårdbegäran till.

Läs mer om Egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

I vissa fall kan en inkommande Egen vårdbegäran behöva skickas vidare till annan barn- och ungdomsmottagning för bedömning eller åtgärd. Det innebär att du alltså kan få svar från en annan mottagning än den du skickade din vårdbegäran till. 

Förbered ditt barn inför en undersökning eller behandling

Undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du som förälder är rädd och orolig smittar det lätt av sig på barnet. Förbered först dig själv och sedan ditt barn.

På 1177.se finns råd om hur ni kan göra för att förbereda er på ett bra sätt

Använd munskydd när du besöker oss

Smitta kan spridas även av personer som inte har symtom på covid-19. Därför vill vi att du som besöker vården använder munskydd.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Lokala allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridning i Örebro län (1177.se)

Vi strävar efter att barn och ungdomar som kommer till oss inte ska behöva känna smärta eller rädsla vid provtagning. Vi erbjuder därför alla barn bedövningsplåster innan provtagning.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka