Region Örebo county Region Örebo county
Search

Cyklotron på USÖ - viktigt steg för att utveckla cancersjukvården i Örebro län

Utvecklingen går snabbt inom området målsökande undersökningar och behandlingar som förbättrar möjligheterna att ta hand om ett flertal svåra sjukdomar, till exempel cancer. Nu tar Region Örebro län ett viktigt steg i denna utveckling genom bygget av en cyklotronanläggning. Våren 2022 lyftes cyklotronen på plats vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).

Vid utredningar av svåra sjukdomar ingår en rad undersökningar där en PET/CT-kamera blir en allt viktigare del för att upptäcka och förstå sjukdomen bättre. Kameran används främst vid tumörsjukdomar, men även för att bland annat diagnosticera inflammationer och göra demensutredningar.

För att kunna använda den avancerade tekniken krävs tillgång till radioaktiva isotoper. Vid undersökningar med en PET/CT-kamera injiceras patienten med en radioaktiv isotop.

En egen cyklotron säkrar tillgången på isotoper och ökar möjligheten att ta fram fler substanser utifrån de behov som finns i regionen. Enligt statistiken har antalet undersökningar med PET/CT ökat med 16 procent per år de senaste tio åren.

Med en egen cyklotron skapas möjligheter att forska och att utveckla nya diagnostiska metoder inom ett flertal medicinska områden.

Fortfarande återstår en hel del arbete innan cyklotronanläggningen på USÖ är färdig att tas i bruk. Planen från början var att kunna börja använda den vid årsskiftet 2023/2024. Nu räknar man med att komma igång tidigt under 2025 på grund av förseningar i leveranser bland annat. 

Fakta/Hur går det till?

  • Vid vissa sjukdomstillstånd, som till exempel vid tumörer eller inflammationer ökar ämnesomsättningen i det sjuka området.
  • En radioaktiv substans kopplas ihop med exempelvis en glukosmolekyl, injiceras i patienten och tas upp i områden med hög ämnesomsättning.
  • PET-kameran registrerar isotopens strålning så att man ser var det sjuka området finns.
  • En CT-bild ger information om anatomin i kroppen och avbildar kroppens organ.
  • Resultatet på bilden blir att områden med hög ämnesomsättning "lyser”.

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 4, 2023