Region Örebo county Region Örebo county
Search

Standardiserade vårdförlopp vid cancermisstanke

Det är vanligt med olika slags undersökningar för att få säkert besked när en läkare behöver utreda om man har cancer. Sådana utredningar följer allt oftare ett standardiserat vårdförlopp. Syftet är att korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 3, 2021