Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nytt vårdinformationsstöd i Region Örebro län

Under 2024 kommer Region Örebro län att införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cambio COSMIC, i hälso- och sjukvården. Det ska ge förutsättningar för en mer effektiv samverkan mellan olika delar av vården, öka möjligheten för våra patienter att bli delaktiga i sin vård och möjliggöra digitalisering. Vårt fokus ligger på att ge patienten en smidig resa genom vården.

Skebäcks vårdcentral_BVC_undersökning11.jpg

 

Många av de system för vårdadministration som används inom hälso- och sjukvården, inklusive våra journalsystem, är omoderna och möter inte de förväntningar som vi idag ställer på ett vårdinformationsstöd. Region Örebro län behöver därför förnya it-stöden för hälso- och sjukvården.

Vården är inne i en förändringsresa som kräver ett digitalt arbetsverktyg som både bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling och möter invånarnas förväntningar kring digital tillgänglighet.

Förenkla för vårdpersonal och patient

Det nya vårdinformationsstödet ska:

  • innehålla en sammanhållen journal, vilket innebär information om patientens vård samlas på ett ställe. Målet är att du som patient inte ska behöva berätta samma sak flera gånger för olika vårdgivare. 
  • göra det lättare för dig som patient att följa och medverka i din vård.
  • förenkla, underlätta och spara dokumentationstid för medarbetarna i vården.
  • stödja vårdadministration, planering, standardiserade vårdprocesser, kunskapsstöd och informationsutbyte.
  • vara en bas för kontinuerlig verksamhetsutveckling och ge underlag för forskning och innovation.

Contacts

Åsa Ahlström

Programledare Nytt vårdinformationsstöd

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, November 21, 2023