Region Örebo county Region Örebo county
Search

Riktade hälsosamtal

Din hälsa är viktig. Därför erbjuder Region Örebro Län alla invånare som tillhör vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg och som fyller 40, 50, 60 eller 70 år ett så kallat Riktat hälsosamtal det år de fyller jämnt.

Syftet med satsningen, som inleddes under 2021, är att stärka hälsan i de båda kommunerna där stor förbättringspotential finns.

Från och med våren 2023 kommer även nyblivna föräldrar i norra Örebro län erbjudas samtal.

Varför är det bra att delta i hälsosamtalet?

Stora folksjukdomar som bland annat hjärtinfarkt, stroke och diabetes typ 2 kan utvecklas under många år i det tysta och utan att ge några besvär. Sjukdomarna har många gemensamma orsaker som kan bero på våra levnadsvanor. Därför går det ofta att påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Vad innebär ett riktat hälsosamtal?

Vid hälsosamtalet får du en personlig profil som kan hjälpa dig att bedöma dina förutsättningar och möjligheter för en god hälsa och minska eventuell risk för framtida sjukdom.

Tanken är att du skall få en uppfattning om hur hälsosam din livsstil är och vad som är bra och vad du eventuellt kan förbättra för att minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Under ditt hälsosamtal får du kolla ditt blodtryck, kolla ditt blodsocker, mäta längd, vikt och midjemått. Du får även personlig rådgivning kring dina levnadsvanor och en personlig profil som berättar om dina hälsofaktorer och hur de påverkar din hälsa.

Erbjudande ges även om uppföljning vid behov/önskemål.

Erbjudande ges också om hänvisning/remiss till annan resurs om behov finns.

Kostar det något att delta i hälsosamtalet?

Själva det riktade hälsosamtalet är kostnadsfritt. Eventuell uppföljning kostar enligt ordinarie vårdtaxa.

Hur gör jag om jag vill delta i ett riktat hälsosamtal?

Om du fyller 40, 50, 60 eller 70 år under innevarande år och tillhör Kopparbergs eller Hällefors vårdcentral, kommer du att få en inbjudan till hälsosamtal.

Om du vill genomföra samtalet följer du instruktionerna i inbjudan. Bland annat behöver du inför samtalet fylla i en enkät. Du behöver också, minst en vecka före bokat samtal, besöka vårdcentralen för att ta några olika prover. Provsvaren och enkäten kommer att ligga till grund för det samtal som sedan genomförs.

Nyblivna förstagångsföräldrar i Nora, Hällefors, Ljusnarsbergs eller Lindesbergs kommun kommer att börja bjudas in till samtal med start våren 2023. Inbjudan kommer via BVC-mottagningarna i norra länsdelen. 

Men om jag inte har fått någon inbjudan?

Om du fyller/har fyllt 40, 50, 60 eller 70 år under innevarande år men inte har fått någon inbjudan – hör av dig till vårdcentralen. 

Du kan även vända dig till din vårdcentral om du allmänt har frågor om din hälsa och vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt och förebygga ohälsa. 

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 27, 2023