Region Örebo county Region Örebo county
Search

Rörelsenätverket

Region Örebro län har i uppdrag att bidra till en förbättrad folkhälsa i länet. Som en del i det arbetet är vi med i Rörelsenätverket.

rörelsenätverket3.jpg

Det långsiktiga målet med Rörelsenätverket är att skapa en god, jämlik och jämställd folkhälsa genom en medvetet rörelserik och aktiv befolkning i Örebro län.

I Rörelsenätverket samarbetar Region Örebro län med RF-SISU, Örebro kommun och Örebro universitet och andra offentliga aktörer i länet. 

Läs mer om Rörelsenätverket här.

 

Anna Jakobsson

Chef staben Hållbar utveckling

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021