Region Örebo county Region Örebo county
Search

Om en patient skadas allvarligt inom vården är vårdgivaren skyldig att rapportera händelsen till chefläkare/anmälningsansvarig. Om händelsen bedöms falla inom anmälningsskyldigheten görs en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om lex Maria (1177.se)

2023-12-27 Område nära vård
2023-12-20 Verksamhetsområde anestesi och intensivvård
2023-12-21 Verksamhetsområde medicin
2023-12-28 Område nära vård
2023-12-28 Område nära vård
2023-12-28 Område Nära vård
2023-12-20 Verksamhetsområde medicin
2023-12-11 Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
2023-12-06 Verksamhetsområde barn och ungdomsmedicin
2023-11-13 Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
2023-10-18 Verksamhetsområde kirurgi
2023-10-19 Lindesbergs lasarett
2023-10-13 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi
2023-10-02 Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
2023-09-07 Verksamhetsområde urologi
2023-08-24 Allmänpsykiatrin
2023-08-18 Karlskoga lasarett
2023-07-24 Verksamhetsområde ambulanssjukvård
2023-06-21 Verksamhetsområde neuro- och rehabiliteringsmedicin
2023-06-16 Verksamhetsområde kirurgi
2023-06-16 Verksamhetsområde kirurgi
2023-06-15 Allmänpsykiatrin
2023-06-14 Allmänpsykiatrin
2023-06-15 Verksamhetsområde kirurgi
2023-06-13 Allmänpsykiatrin
2023-05-08 Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
2023-05-04 Verksamhetsområde medicin
2023-05-04 Verksamhetsområde ambulanssjukvård
2023-04-17 Verksamhetsområde neuro- och rehabiliteringsmedicin
2023-04-17 Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik
2023-04-13 Område nära vård
2023-04-13 Område nära vård
2023-04-12 Område nära vård
2023-04-11 Verksamhetsområde kirurgi
2023-04-04 Verksamhetsområde kirurgi
2023-03-30 Allmänpsykiatrin
2023-03-27 Allmänpsykiatrin
2023-03-09 Allmänpsykiatrin
2023-03-09 Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
2023-03-08 Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
2023-02-23 Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
2023-02-23 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi
2023-01-18 Område nära vård
2022-02-02 Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin
2023-02-02 Verksamhetsområde huvud- hals- och plastikkirurgi
2023-02-02 Verksamhetsområde urologi
2023-02-01 Verksamhetsområde kirurgi
2022-02-01 Verksamhetsområde kirurgi
2023-01-31 Verksamhetsområde anestesi och intensivvård
2023-01-31 Verksamhetsområde kirurgi
2023-01-31 Verksamhetsområde kirurgi
2023-01-20 Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik

2020-05-25 Vårdcentral i södra länsdelen
2022-01-14 Vårdcentral i Örebro
2022-01-14 Vårdcentral i Örebro
2022-01-14 Vårdcentral i södra länsdelen
2022-01-24 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2022-02-03 Vårdcentral i norra länsdelen
2022-03-03 VO ambulanssjukvård, Karlskoga
2022-03-04 1177 vårdguiden på telefon
2022-03-04 Vårdcentral i Örebro
2022-03-07 Verksamhetsområde kirurgi
2022-03-08 Verksamhetsområde kirurgi
2022-03-09 Vårdcentral i södra länsdelen
2022-03-09 Vårdcentral i södra länsdelen
2022-03-09 Vårdcentral i södra länsdelen
2022-03-09 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi
2022-03-09 Verksamhetsområde onkologi
2022-03-17 Vårdcentral i Örebro
2022-04-14 verksamhetsområde akutsjukvård, USÖ
2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi
2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi
2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi
2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi
2022-05-09 verksamhetsområde onkologi
2022-05-20 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi
2022-05-20 Verksamhetsområde onkologi
2022-05-20 Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
2022-05-25 Vårdcentral i norra länsdelen
2022-05-25 Vårdcentral i Örebro
2022-05-25 Vårdcentral i västra länsdelen
2022-06-14 Verksamhetsområde kirurgi
2022-06-26 Verksamhetsområde urologi
2022-06-27 Område psykiatri
2022-06-28 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi
2022-06-28 Verksamhetsområde onkologi
2022-06-28 Verksamhetsområde urologi
2022-06-29 Allmänpsykiatrin
2022-07-01 Verksamhetsområde anestesi och intensivvård
2022-07-01 Verksamhetsområde kirurgi
2022-07-06 Allmänpsykiatrin
2022-08-10 - Verksamhetsområde nära vård
2022-09-01 Allmänpsykiatrin
2022-10-04 Område psykiatri
2022-10-26 Verksamhetsområde nära vård
2022-10-27 Medicin och geriatrik, Karlskoga
2022-11-09 Verksamhetsområde ambulanssjukvård
2022-11-09 Verksamhetsområde ortopedi
2022-11-23 Verksamhetsområde medicin
2022-11-23 Verksamhetsområde medicin
2022-11-23 Verksamhetsområde onkologi
2022-12-01 Allmänpsykiatrin
2022-12-09 Verksamhetsområde medicin och vårdcentral i Örebro
2022-12-15 Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik
2022-12-15 Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik
2022-12-21 Område nära vård
2022-12-28 Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin

2021-12-01 Ambulansen, akutkliniken Lindesberg
2021-09-07 Akutkliniken
2021-10-12 Röntgenkliniken
2021-12-13 Vårdcentral i södra länsdelen
2021-12-07 Kirurgiska kliniken
2021-12-03 Vårdcentral i norra länsdelen
2021-10-20 Akutkliniken USÖ
2021-10-07 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2021-09-10 Kirurgiska kliniken 3
2021-10-12 Kirurgiska kliniken
2021-10-12 Kliniken för medicin och geriatrik
2021-10-12 Ortopediska kliniken
2021-10-12 Röntgenkliniken
2021-09-10 Kärl-Thoraxkliniken
2021-09-10 Kvinnokliniken 2
2021-09-10 Kirurgiska kliniken 2
2021-09-10 Kvinnokliniken
2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken 2
2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken
2021-09-10 Kirurgiska kliniken
2021-08-31 Kvinnokliniken
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-07 Akutkliniken USÖ
2021-09-01 Akutkliniken Lindesberg
2021-08-18 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-08-18 Vårdcentral i Örebro
2021-06-29 Vårdcentral i norra länsdelen
2021-06-18 Vårdcentral i norra länsdelen
2021-06-15 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2021-06-10 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-06-04 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-05-03 Vårdcentral i södra länsdelen samt Röntgenkliniken
2021-05-03 Vårdcentral i Örebro
2021-05-03 Vårdcentral i södra länsdelen
2021-05-03 Vårdcentral i Örebro
2021-05-03 Vårdcentral i Örebro
2021-04-10 Vårdcentral i norra länsdelen
2021-04-13 Vårdcentral i Örebro
2021-04-12 Vårdcentral i Örebro
2021-04-01 Område psykiatri
2021-03-18 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2021-01-18 Närsjukvårdsområde norr
2021-01-20 Kirurgiska kliniken
2021-01-20 Kvinnokliniken
2021-01-20 Urologiska kliniken
2021-01-25 Kirurgiska kliniken
2021-01-26 Kirurgiska kliniken
2021-02-08 Kirurgiska kliniken
2021-02-09 Kärl- thoraxkliniken
2021-02-22 Närsjukvårdsområde väster
2021-02-22 Närsjukvårdsområde väster
2021-05-24 Kvinnokliniken
2021-05-24 Kvinnokliniken (2)
2021-05-24 Kvinnokliniken (3)
2021-05-24 Kvinnokliniken (4)
2021-05-26 (2) Kirurgiska kliniken
2021-05-26 Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2021-05-26 Hjärt-lung-fysiologiska kliniken
2021-05-26 Kirurgiska kliniken
2021-05-26 Öron-näs-halskliniken
2021-06-01 Närsjukvårdsområde väster
2021-07-14 Närsjukvårdsområde väster
2021-07-14 Närsjukvårdsområde väster (2)
2021-07-22 Närsjukvårdsområde väster
2021-07-22 Närsjukvårdsområde väster(2)
2021-08-11 Anestesi- och intensivvårdskliniken
2021-08-11 Kärl- thoraxkliniken
2021-08-11 Onkologiska kliniken
2021-08-11 Ögonkliniken
2021-08-11 Öron-näs-halskliniken
2021-08-12 Ögonkliniken
2021-08-12 Öron-näs-halskliniken

2020-12-17 Närsjukvårdsområde väster
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-14 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-12-09 Närsjukvårdsområde väster
2020-12-03 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-12-03 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-12-03 Beroendecentrum, Område psykiatri
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-11-10 Urologiska kliniken
2020-11-10 Kvinnokliniken
2020-11-02 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-10-23 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-10-20 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-10-14 Ortopediska kliniken
2020-10-07 Vårdcentral, norra länsdelen
2020-10-06 Närsjukvårdsområde väster
2020-10-01 Kirurgiska kliniken
2020-09-04 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-08-18 Kirurgiska kliniken
2020-08-18 Kirurgiska kliniken
2020-07-09 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-07-01 Barn- och ungdomspsykiatri, Område psykiatri
2020-06-30 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-06-29 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri
2020-06-29 Urologiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kirurgiska kliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-29 Kvinnokliniken
2020-06-25 Kirurgiska kliniken
2020-06-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-06-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-06-10 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr
2020-05-26 Närsjukvårdsområde norr
2020-05-08 Barn- och ungdomspsykiatri, Område psykiatri
2020-04-29 Närsjukvårdsområde väster
2020-04-28 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-04-28 Kirurgiska kliniken
2020-04-28 Kirurgiska kliniken
2020-04-23 Närsjukvårdsområde väster
2020-04-21 Kvinnokliniken
2020-03-25 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-25 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster
2020-03-05 Urologiska kliniken
2020-03-05 Laboratoriemedicinska kliniken
2020-03-05 Kirurgiska kliniken
2020-03-05 Kirurgiska kliniken
2020-02-28 Närsjukvårdsområde väster
2020-02-24 Närsjukvårdsområde norr
2020-02-20 Närsjukvårdsområde väster
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-02-11 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri
2020-02-10 Område medicin och rehabilitering
2020-02-03 Kirurgiska kliniken
2020-01-28 Kirurgiska kliniken
2020-01-28 Kirurgiska kliniken
2020-01-24 Beroendecentrum, Område psykiatri
2020-01-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder
2020-01-21 Onkologiska kliniken
2020-01-17 Onkologiska kliniken
2020-01-17 Urologiska kliniken
2020-01-17 Urologiska kliniken
2020-01-17 Kvinnokliniken
2020-01-17 Kirurgiska kliniken
2020-01-17 Kirurgiska kliniken
2020-01-17 Anestesi- och intensivvårdskliniken
2020-01-08 Närsjukvårdsområde norr

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 18, 2024