Logo for the website Logo for the website

2021-02-22 Närsjukvårdsområde väster

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

En patient hör av sig till sin vårdcentral p g a tryck i bröstet vid ansträngning och andfåddhet. Patient sätts på väntelista för snabbt läkarbesök men kommunikationsmiss leder till att patienten aldrig kallas. Två veckor senare visar det sig att patienten drabbats av akut hjärtinfarkt.

Internutredning

Vårdcentralen har utrett händelsen och sett över rutiner vid hantering av patienter som behöver tid snabbt för utredning, man har även planerat utbildningsinsatser kopplat till akuta tillstånd.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 22, 2021