Logo for the website Logo for the website

2020-06-29 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-14 08:01

77-årig patient med tablettbehandlad hypertoni samt kroniska axelsmärtor. Patienten har också höftsmärtor efter tidigare operationer och frakturer. Patienten har även depressionsbesvär tidigare. Hen söker akut på akutmottagningen på natten våren 2019, med förstoppningsproblematik. Man fullföljer inte provtagning enlig rutin. 1 dygn senare framkommer det att patienten har en sprucken tarm. Trots stora insatser avlider patienten.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar brister i utredning enligt rutin för triagering på akutmottagningen, följda rutiner skulle troligen ha lett till en tidigare diagnos.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 14, 2021