Logo for the website Logo for the website

2020-03-18 Närsjukvårdsområde väster

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-12 10:58

Vid ett besök på vårdcentral berättar en man i 70-årsåldern om symtom med tryck över bröstet och andnöd som kommit senaste dagarna. Sedan tidigare hjärtsjuk, pågående antibiotikabehandling. EKG visar avvikande värden som skulle kunna vara kopplade till hjärtsjukdom. Läkaren uppfattar dock inte symtomen som hjärtorsakade och patienten får återvända till hemmet med utredning inom några dagar. Denna utredning hinner inte bli av då patienten får ett plötsligt hjärtstopp. Trots tidig HLR, ambulanstransport till sjukhus, ballongvidgning och IVA-vård avlider mannen i sviterna av sitt hjärtstopp.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Vid symtom på bröstsmärta hos tidigare hjärtsjuk patient med EKG-förändringar måste man utesluta akut hjärtsjukdom och det kräver ett snabbt omhändertagande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 12, 2021