Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken

16 åring som kontrolleras båda på Barnkliniken och Öronkliniken förhalvsidig ansiktsförlamning samt hörselnedsättning. Det dröjer 2 år innan man får fram korrekt diagnos. Patienten opereras för detta.

Internutredning

En internutredning visar Hur viktigt det är med kontroller, att söka alternativa diagnoser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021