Logo for the website Logo for the website

2021-12-13 Vårdcentral i södra länsdelen

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-12-14 14:22

En patient kontaktar sin vårdcentral februari 2020 angående tarmbesvär med blod i avföringen. Vid läkarbesök bedöms besvären vara relaterade till överkänslig tarm.

Först 9 månader senare utförs rektoskopi där förändring i ändtarmen påvisas. Vid vidare utredning konstateras tumör i ändtarmen.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjd diagnostik och behandling av tumör i ändtarmen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutinen vid förekomst av blod i avföringen har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 14, 2021