Logo for the website Logo for the website

2021-08-11 Ögonkliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient med åldersförändring i gula fläcken. Påbörjat makulabehandling i mitten av maj 2019. Därefter behandlingar med behandlingsintervall enligt protokoll 4-8 veckor. Vid behandlingstillfället i slutet av februari 2020 missades att planera för nästkommande behandling vilket innebar en synförsämring.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att ha kontroll på kallelsesystemet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef ögon

Petra Hedlund

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 24, 2021