Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken 2

53 årig man som opererades 26 februari 2019 med total borttagning av sköldkörteln pga benign knölstruma med trycksymtom på halsen. PAD bekräftar diagnosen. Får i efterförloppet problem med sit S-Calcium på trots av behandling. Man missar provtagning under drygt 1 år.

Internutredning

En internutredning visar att har missad provtagning, missad att remissen ej blev accepterat i primärvården.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021