Logo for the website Logo for the website

2021-10-12 Ortopediska kliniken

Multisjuk patient som opereras för höftfraktur. Får i efterförloppet en smärtpump. Patienten försämras i sin andning och vakenhetsgrad. Vid kontroll av medicinen i smärtpumpen upptäcker man att den innehåller ett starkare preparat än planerat.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att kontrollera medicin som ges till patient.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Contacts

Ewald Ornstein

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 12, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021