Logo for the website Logo for the website

2021-01-26 Kirurgiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient med insulinbehandlad diabetes. Patienten vistas på intensivvården. Flyttas tillbaka till vårdavdelning, man glömmer att återinsätta patienten på insulin.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är följa rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Överläkare

Peter Flodström

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 26, 2021