Logo for the website Logo for the website

2021-09-10 Kärl-Thoraxkliniken

Patient som intensivvårdats för covid-19 infektion. Tilltagande ventilationssvikt och bedömd i behov av behandling i hjärt-lung maskin.

Patient tas till Thorax-IVA för detta. Patienten avlider pga komplikation till ingreppet. Patienten får en

Hjärtskada med rift av höger förmak, akut uttalad tamponad, blödningschock och hjärtstillestånd. Detta även om man har använd sig av stor försiktighet.

Internutredning

En internutredning är gjord. Det visar att även om man tar alla förhållsregler som finns komplikationsrisk vid all kirurgi.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Contacts

Mats Dreifaldt

Verksamhetschef

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 13, 2021

Read more about Lex Maria-ärenden 2021