Logo for the website Logo for the website

2021-08-11 Onkologiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient som diagnosticeras med cancer i svalget. Får en palliativ behandling. Vid uppföljning görs ingen röntgenundersökningar. Man hittar ett återfall sent i förloppet.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att säkerställa en korrekt uppföljning med röntgenundersökningar. Vilket hade inneburet att man hade hittat recidivet tidigare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 24, 2021