Logo for the website Logo for the website

2021-07-14 Närsjukvårdsområde väster (2)

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Drygt 70-årig patient söker akutmottagningen med bortfallssymtom i arm och ben. Mottagande sköterska misstänker stroke och patienten bedöms av läkare. Vid läkarbedömningen noteras symtom och en datortomografi av hjärnan genomförs. Då denna utfaller utan anmärkning skickas patienten hem. Återkommer i ambulans nästkommande dygn med fortsatta symtom och läggs in på vårdavdelning där man senare konstaterar en hjärninfarkt på magnetröntgen.

Internutredning

En internutredning har gjorts. Man har genomfört och planerar fortsatt att genomföra utbildning kring omhändertagande vid misstänkt stroke på lasarettet. Tydliggjorda rutiner finns kring hantering av patienter med misstänkt stroke.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, July 14, 2021