Logo for the website Logo for the website

2021-07-22 Närsjukvårdsområde väster(2)

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

68-årig patient söker akutmottagningen med ostadighet, falltendens åt ena sidan. På akuten noteras ett förhöjt blodtryck vid läkarundersökning, men man misstolkar symtomen och patienten får gå hem. Ett par dagar senare söker patienten åter med samma symtom, det genomförs en datortomografi som visar på en hjärnblödning och patienten läggs in för vidare vård.

Internutredning

En internutredning har gjorts. Utbildningsinsatser är uppstartade kring omhändertagande vid misstänkt stroke på lasarettet samt översyn kring bakjourskontakt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Thursday, July 22, 2021