Logo for the website Logo for the website

2021-08-18 Vårdcentral i Örebro

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-08-18 11:52

En patient söker sin vårdcentral i mars 2020 med obehagskänsla i bröstet. Som en del av utredningen skickas patienten på undersökning av hjärtat. Undersökningen visar hjärtsvikt men adekvata åtgärder angående detta initieras först 9 månader senare.

Konsekvenser

Handläggningen kan ha bidragit till försämrad prognos.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av adekvata åtgärder när hjärtsvikt upptäcks kan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 18, 2021