Logo for the website Logo for the website

2021-05-03 Vårdcentral i Örebro

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-05-03 14:25

En patient söker sin vårdcentral i maj 2020 med tryckkänsla i nedre delen av buken. Först efter en vecka utförs en ultraljudundersökning som visar överfylld blåsa och patienten tappas på 1300 ml urin.

Konsekvenser

Handläggningen kan ha bidragit till utveckling av skada i blåsmuskulaturen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av uppmärksamhet för blåsöverfyllnad kan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg IVO, enligt Lex Maria

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 3, 2021