Logo for the website Logo for the website

2021-05-26 Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-01-20 09:26

Patient med covidinfektion vilken man ej ger optimal medicinering mot proppbildning. Patienten insjuknar med neurologiska symptom med tecken på syrebrist i hjärnan.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att optimera behandling i relation till patientens aktuella sjukdom.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Stella Cizinsky

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 26, 2021