Logo for the website Logo for the website

2021-05-03 Vårdcentral i södra länsdelen samt Röntgenkliniken

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-05-03 14:30

En patient söker sin vårdcentral i juni 2020 angående rygg- och bukbesvär. Vid läkarbesök remitteras patienten för ultraljud som därefter på Röntgenkliniken omvandlas till datortomografi. Det dröjer cirka tre veckor från ursprunglig planering innan undersökningen utförs. När resultatet kommer till vårdcentralen misstolkas det vilket orsakar ytterligare tre veckors fördröjning i omhändertagandet av påvisad avancerad tumör i bukspottkörteln.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd behandling av tumör i bukspottkörteln. Det är dock oklart om fördröjningen gett någon påverkan på utfallet då sjukdomen redan från början var avancerad.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts både på vårdcentralen och på Röntgenkliniken och vikten att formulera tydliga svar samt noggrant läsa hela röntgenutlåtanden kan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg IVO, enligt Lex Maria.

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 3, 2021